Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a pro jehož účely bylo školám rozepsáno 250 milionů korun. Plán podporuje všechny základní, střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi probíhalo doučování žáků probíhat od 1.9.2021 do 31.12.2021. ve druhé vlně probíhá doučování od 1.1.2022 do 30.6.2022.
V naší škole je podpora poskytována především žákům s podpůrnými opatřeními a dále žákům nadaným. Doučování ve školním roce 2021-2022 vedou p.učitelky Marta Pátková a Kristýna Paseková.

doucko

 • Projekt ŠABLONY III. ZŠ A MŠ ŠKRDLOVICEje spolufinancován Evropskou unií. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020686
  Cílem projektu je podpoření výuky v ZŠ a MŠ Škrdlovice prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů a společného vzdělávání.

3. ŠABLONY II logolink MSMT VVV hor barva cz

 

 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • INFORMACE O PROJEKTU

  Naše škola se v poslední vlně zapojila do projektu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY II). Podařilo se nám získat dotaci ve výši 696 616 Kč. Finance budou použity v období říjen 2019 až červen 2021 pro základní i mateřskou školu. Do základní školy jsme v současné době již pořídili 10 ks nových notebooků Acer se sluchátky, které děti aktivně využívají při výuce. Spolupracujeme se společností SILCOM, která nabízí on-line přístup na své výukové programy. Ve školce podporujeme vzdělávání za použití informačních technologií a v lednu bylo zakoupeno 10 ks tabletů, na kterých děti pravidelně pracují. Dotace dále slouží na další vzdělávání pedagogů v MŠ, které bude zaměřeno prvotně na čtenářskou pregramotnost a rozvoj informační gramotnosti. V základní škole již od října aktivně fungují zájmové útvary podpořené z dotace – Klub logických a deskových her, Klub konverzace v AJ, Čtenářský klub a Doučování. Také nás ve školce i ve škole čekají v příštím školním roce projektové dny, které budou z dotace plně hrazeny. O všech akcích budete průběžně informováni na našich webových stránkách.

 • Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Škrdlovice, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015595

  Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

  Z finančních prostředků v celkové výši 696.616,- Kč hradíme tyto aktivity:

  - Školní asistent - personální podpora MŠ

  - Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů

  - Projektový den ve škole (MŠ)

  - Projektový den mimo školu (MŠ)

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

  - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

  - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

  - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

  - Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

  - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  - Projektový den ve škole (ZŠ)

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU