Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace


DOTACE VE ŠKOLE - INFORMACE

INFORACE O DOTACÍCH A JEJICH ČERPÁNÍ

1) Dotace Šablony 3 ZŠ a MŠ Škrdlovice s reg.číslem CZ 02.3.X/0.0./0.0./20_080/0020686 byla uzavřena ke dni 31.8.2023. Obdrželi jsme dotaci ve výši 465 188 Kč. V MŠ  byla podpora zaměřena na školního asistenta (1 rok) a na tři projektové dny. V ZŠ byla podpora zaměřena na Využití ICT ve vzdělání v rozsahu 48 hodin, 3x Klub pro žáky ZŠ, 1x zahraniční stáž pedagogů ve Švédsku, 1x projektový den ve výuce a 1x projektový den mimo školu.

 

2) Projekt ERASMUS+

Zapojili jsme se do Výzvy 2022 – Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob.

Číslo projektu 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000075197, název projektu: Zlepšování jazykových kompetencí. Grant byl čerpán během 3.čtvrtletí školního roku. Byly podpořeny dvě pedagogické zaměstnankyně (1xZŠ a 1x MŠ), které se zúčastnily dvoutýdenního pobytu v Jazykové škole Cork College ve městě Cork v Irsku a absolvovaly dvoutýdenní výuku anglického jazyka v celkovém rozsahu 80 hodin.

 

3) Šablony I - OP JAK ZŠ a MŠ Škrdlovice CZ.02.02.XX/00/22_002/0006886

Naše škola se úspěšně zapojila do nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Obdrželi jsme dotaci ve výši 819 894 Kč. Čerpání dotace bude zahájeno 1.9.2023. Dotace bude na následující účely:

 • MŠ – školní asistent na jeden školní rok, vzdělávání PP, inovativní vzdělávání - projektové dny pro děti, spolupráce pracovníků napříč školami
 • ZŠ – inovativní vzdělávání žáků - projektové dny, spolupráce pracovníků napříč školami, vzdělávání PP
 • ŠD - inovativní vzdělávání žáků - projektové dny, spolupráce pracovníků napříč školami, vzdělávání PP

4) NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

 • 2020 - 40 000 Kč - pořízení technického vybavení v rámci distanční výuky (úč.zn.33353)- do školy bylo pořízeno následující vybavení:  notebook s příslušenstvím, tiskárna, sluchátka k PC, externí mechanika, wifi router
 • 2022 - 27 000 Kč (ZŠ), 16 000 Kč (MŠ) - posílení digitálních kompetencí (úč.zn.33087) - do školy bylo pořízeno následující vybavení: digitální robotické pomůcky (BeeBoty, BlueBoty, Sfero mini, Boffin stavebnice), tiskárna barevná, 2x notebook Acer, 
 • 2022 - 10 000 Kč - prevence digitální propasti (úč-zn.33088) - 2x mobilní telefon, adaptéry AXAGON
 • NPO LOGO_čj_plnobarevna.png

Publikováno 12. 9. 2023 9:28

Zdravý a bezpečný pohyb na dětském hřišti MŠ Škrdlovice

Zdravý a bezpečný pohyb na dětském hřišti MŠ Škrdlovice


Publikováno 6. 4. 2023 0:09

VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ VE ŠKRDLOVICÍCH

Vybavení školní kuchyne ve Škrdlovicích je spolufinancován Evropskou unií.

Vybavení školní kuchyne ve Škrdlovicích je spolufinancován Evropskou unií.


Publikováno 6. 4. 2023 0:08

Národní plán doučování

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a pro jehož účely bylo školám rozepsáno 250 milionů korun. Plán podporuje všechny základní, střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi probíhalo doučování žáků probíhat od 1.9.2021 do 31.12.2021. ve druhé vlně probíhá doučování od 1.1.2022 do 30.6.2022.

V naší škole je podpora poskytována především žákům s podpůrnými opatřeními a dále žákům nadaným. Doučování ve školním roce 2021-2022 vedou p.učitelky Marta Pátková a Kristýna Paseková.

Národní plán doučování


Publikováno 6. 4. 2023 0:06

Šablony III.

Projekt ŠABLONY III. ZŠ A MŠ ŠKRDLOVICE je spolufinancován Evropskou unií. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020686

Cílem projektu je podpoření výuky v ZŠ a MŠ Škrdlovice prostřednictvím personální podpory, profesního rozvoje pedagogů a společného vzdělávání.

Logo EU a MŠMT


Publikováno 6. 4. 2023 0:05

ŠABLONY II

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

INFORMACE O PROJEKTU

Naše škola se v poslední vlně zapojila do projektu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY II). Podařilo se nám získat dotaci ve výši 696 616 Kč. Finance budou použity v období říjen 2019 až červen 2021 pro základní i mateřskou školu. Do základní školy jsme v současné době již pořídili 10 ks nových notebooků Acer se sluchátky, které děti aktivně využívají při výuce. Spolupracujeme se společností SILCOM, která nabízí on-line přístup na své výukové programy. Ve školce podporujeme vzdělávání za použití informačních technologií a v lednu bylo zakoupeno 10 ks tabletů, na kterých děti pravidelně pracují. Dotace dále slouží na další vzdělávání pedagogů v MŠ, které bude zaměřeno prvotně na čtenářskou pregramotnost a rozvoj informační gramotnosti. V základní škole již od října aktivně fungují zájmové útvary podpořené z dotace – Klub logických a deskových her, Klub konverzace v AJ, Čtenářský klub a Doučování. Také nás ve školce i ve škole čekají v příštím školním roce projektové dny, které budou z dotace plně hrazeny. O všech akcích budete průběžně informováni na našich webových stránkách.

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Škrdlovice, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015595

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 696.616,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů
 • Projektový den ve škole (MŠ)
 • Projektový den mimo školu (MŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole (ZŠ)

Publikováno 6. 4. 2023 0:03