Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dotace > ŠABLONY II

ŠABLONY IIRozhodnutí o poskytnutí dotace

INFORMACE O PROJEKTU

Naše škola se v poslední vlně zapojila do projektu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY II). Podařilo se nám získat dotaci ve výši 696 616 Kč. Finance budou použity v období říjen 2019 až červen 2021 pro základní i mateřskou školu. Do základní školy jsme v současné době již pořídili 10 ks nových notebooků Acer se sluchátky, které děti aktivně využívají při výuce. Spolupracujeme se společností SILCOM, která nabízí on-line přístup na své výukové programy. Ve školce podporujeme vzdělávání za použití informačních technologií a v lednu bylo zakoupeno 10 ks tabletů, na kterých děti pravidelně pracují. Dotace dále slouží na další vzdělávání pedagogů v MŠ, které bude zaměřeno prvotně na čtenářskou pregramotnost a rozvoj informační gramotnosti. V základní škole již od října aktivně fungují zájmové útvary podpořené z dotace – Klub logických a deskových her, Klub konverzace v AJ, Čtenářský klub a Doučování. Také nás ve školce i ve škole čekají v příštím školním roce projektové dny, které budou z dotace plně hrazeny. O všech akcích budete průběžně informováni na našich webových stránkách.

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Škrdlovice, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015595

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 696.616,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů
 • Projektový den ve škole (MŠ)
 • Projektový den mimo školu (MŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole (ZŠ)