Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠVážení rodiče, dovolte,

abych Vás informovala o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce, který se letos uskuteční
ve středu 19. dubna 2023.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku). Ředitelka školy zveřejní informace o organizaci a průběhu zápisu nejpozději měsíc před konáním zápisu na webových stránkách školy, na informační tabuli v MŠ a na úřední desce u hlavního vchodu ZŠ.
  • Součástí informací o zápisu budou zveřejněna i ředitelkou stanovená kritéria pro přijímání žáků.
  • Zákonný zástupce může, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Součástí této žádosti musí být doporučující posouzení příslušného poradenského školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách školy stejně jako další potřebné informace a formuláře.
  • O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
  • Před vydáním rozhodnutí má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to denně po předchozí domluvě v ředitelně školy.
  • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a u hlavního vchodu ZŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a o povolení odkladu bude zákonnému zástupci doručeno.

Ve Škrdlovicích 2. 1. 2023

Mgr. Věra Kovářová, ředitelka školy