Vážení rodiče, vzhledem k onemocnění zaměstnance Covid-19 (mě osobně), je potřeba v případě jakýchkoliv respiračních potíží nechat děti doma a informovat dětského lékaře. Po konzultaci s hygienou není potřeba nechat děti v karanténě, celý minulý týden jsem vyučovala s respirátorem. Zástup ve škole je zajištěn v plném rozsahu. Docházku do školní družiny přizpůsobte Vašim potřebám, pokud není nevyhnutelně nutná, zvažte zda je nutná přítomnost Vašeho dítěte vzhledem k nepřetržitému nošení roušky. Upozorňuji všechny, kdo mají štít a ne roušku, OHS (hygiena) to nepovažuje za dostatečnou ochranu proti nákaze. V případě dotazů volejte. S pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

ZPRÁVA O ZNOVUOTEVŘENÍ BYLA ROZESLÁNA JIŽ 24.11. PŘES MOBILNÍ ROZHLAS.

Vazeni rodice, oznamujeme, ze od pondeli 30.11. bude provoz MS, ZS i SJ zahajen v beznem rezimu. S pozdravem Vera Kovarova

Vážení rodiče, uzavření MŠ pokračuje z provozních důvodů do odvolání. Předběžný termín otevření 30.11.

K vašim dotazům: Do školní jídelny sháníme kvalifikovaný zástup za vedoucí školní jídelny a kuchařku. Bohužel v této covidové době to opravdu není jednoduché. Vaření pro MŠ podléhá mnoha závazným předpisům a nemůže pro mateřskou školu vařit kdokoliv. Stejně tak nelze provozovat MŠ bez stravy. O případném znovuotevření budete informováni obratem. Děkujeme za pochopení.

V souvislosti s uzavřením naší MŠ od 9.11.je možno žádat zaměstnavatele o ošetřovné na základě vašeho čestného prohlášení. Důvodem uzavření MŠ je trvající nemoc provozního zaměstnance v souvislosti s onemocněním Covid-19. (do 6.11. to bylo z důvodu karantény v organizaci)

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

 I.on-line hodina – Vyjm.slova po b: příbytek – nábytek – dobytek, PS -  Vyjm. slova nově str.12, PS str.33/1 -4, PSANÍ: Písanka str.19

II.on –line hodina – Vyjm. slova po b: obyčej – bystrý – bylina, PS – Vyjm.slova nově str.14, PS str.33/1-5, PSANÍ: Písanka str.20 

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Násobení a dělení číslem 7: Uč.str.37/3 –písemně do sešitu, PS str.25

II.on-line hodina – Procvičování násobilky: Uč. str.38/7 – piš příklady a vypočítej je, PS str.26 (př.5 zapiš do sešitu)

PRVOUKA: Povolání -  PS str.19, Opakování č.2 – PS str.20

ANGLIČTINA: Lekce 10 :Kolik je hodin? – PS str.22,23  

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm.slova po p:Uč.str.43/15 – napiš věty, PS - Vyjm. slova nově str.39,46, PS str.31

II.on-line hodina – Vyjm.slova po s: Uč.str.44/ 23 a, Vyjm. slova nově str.47 53, PS str.32/13 - 15

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Písemné dělení: PS str.21/12 – 1. sloupeček( napiš do sešitu,kontrolu proveď násobením), př.14,16,  Uč.str.40/2 – slovní úloha

II.on-line hodina – Písemné dělení – procvičování: PS str.21/12 – 2. sloupeček (napiš do sešitu i s kontrolou), př.19, Uč.str.40/3

PŘÍRODOVĚDA: Opakování č.1 – PS str.15, Podzim – PS str.16/2,3, Les – PS str.17 str.18/2

VLASTIVĚDA: Lucemburkové na českém trůnu:  Zápis – Nejvýznamnějším  Lucemburkem  na českém trůnu byl Karel IV – Otec vlasti .(z Uč. str.31 vypiš jeho nejslavnější stavby a činy). Dále na internetu zjisti, co všechno patří mezi české korunovační klenoty a kde jsou uloženy, zapiš do sešitu. PS str.18,19

ANGLIČTINA: Lekce 10 – Jak se máš?  Do sešitu si opiš z Uč.str. 22 – Časování slovesa to be – být, PS str.22

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm. slova – opakování: Písemně Uč.str58/5, PS str.30,31/4,5,6

II.on-line hodina -  Vyjm slova:  Písemně Uč.str.59/9, str.60/14,  PS str.31/7,8,9

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Porovnávání: Uč.str.33/15, PS str.16

II.on-line hodina – Zaokrouhlování: Uč.str.35/3 – 3.a 4. sloupeček,  str.35/4 – 3. a 4. sloupeček str.35/8 – 3.a 4. Sloupeček,PS str.17

GEOMETRIE:  Konstrukce čtverce: PS str.47/3 a př. za čarou

PŘÍRODOVĚDA: Ochranný obal Země: Zápis – Země je obklopena atmosférou, která je tvořena vzduchem (překresli do sešitu obr. Složení vzduchu z Uč.str.29). Dále z Uč.str.29 opiš funkce atmosféry. PS str.19/17, str. 20/18,19

VLASTIVĚDA: II. světová válka: Zápis – II. sv. válka začala napadením …… v roce …… .. .Trvala ….let. Skončila porážkou ……… .  Naši zemi od západu osvobodila armáda ……..,od východu armáda --------- Připojilo se k nám znovu………..a stali jsme se tak opět samostatným státem - …………… . PS str.26,27

ANGLIČTINA - on-line dle rozvrhu na Teams

Byl upraven rozvrh on-line výuky, podívejte se na Teams.

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova :  bydlet - obyvatel – byt, PS str.32, vyjmenovaná slova nově – str.10/1,3,4    PSANÍ: Písanka str.18

MATEMATIKA: Násobení a dělení číslem 6: Písemně Uč.str.36/7,8,   PS str.24

PRVOUKA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-5 (nakopírovaný list), PS str.19, slovíčka

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Magikem č.2 – PS str.28,  Vyjmenovaná slova po m : Vyjmenovaná slova nově – str.29,38,   PS str.30

MATEMATIKA: Písemné dělení:  Uč.str.39/ 3. a 4. sloupeček, dodělat v PS str.19 GEOMETRIE: Rýsování kolmic a rovnoběžek: PS str.40

PŘÍRODOVĚDA: ON-LINE

VLASTIVĚDA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-8 (nakopírovaný list), Lekce 9: Otázka Have you got ….? (Máš……..? Krátká odpověď: Yes, I have. (Ano, mám.)

                             No, I haven’t. ( Ne,nemám.)  , PS str.20

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Fipíkem č.1 v PS str.22, Opakování s Fipíkem č.2 v PS str.29

MATEMATIKA: Porovnávání čísel do 1 000 000:  Uč.str.31/4 – růžový sloupeček,str.32/10 – zelený sloupeček, PS str.15

GEOMETRIE: Čtverec a obdélník: PS str.47/1,2

PŘÍRODOVĚDA:Měsíc – dokončení: PS str.16/ úkol puzzle – vypočítej, cv.10,  Střídání dne a noci, časové jednotky:  Zápis – Doplň časové údaje: Doba jednoho otočení Země kolem své osy - . Doba oběhu Měsíce kolem Země - .Doba oběhu Země okolo Slunce -. Střídání ročních období:Zápis -  Doplň data: jarní rovnodennost -,letní slunovrat – podzimní rovnodennost -, zimní slunovrat -

VLASTIVĚDA: Test – Novověk (Uč.str.25 -  nakopírovaný list ), PS str.25 – dokončit,                          

Druhá světová válka: Zápis – Události před vypuknutím II. sv.války: V ČSR se stal novým prezidentem …….. . V Německu vznikla nacistická strana v čele s …….. . V roce 1938 byla v Mnichově podepsána dohoda o předání ……………. .  15.3.1939 byl zbytek naší země …… , naše země dostala jméno ……….. .  

ANGLIČTINA - on-line středa 11.-11.30, čtvrtek 12-12.30, vyzvednout ve středu do 10.30, samostatatně opakovací test - odevzdejte v pátek do 12 hodin ve škole

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU