Vážení rodiče, od února pokračujeme také v činnosti kroužků. Připomínám rozvrh kroužků:

Pondělí – doučování pro vybrané žáky 13-14 (M.Pátková), Pěvecký kroužek do odvolání není

Středa – čtenářský klub od 13 do 14.30 – nově povede p.Filipová již od 10.2., Klub se bude konat v nové čtenářské místnosti na obecním úřadě, ZDE MÁME STÁLE VOLNÁ MÍSTA PRO ZÁJEMCE, nyní i od 1.ročníku, děti se budou zábavnou formou věnovat dětské literatuře. P.Filipová děti ve škole vyzvedne, po Klubu mohou odcházet domů, musí to mít napsané na lístečku nebo je p.Filipová dovede zpět do ŠD

Čtvrtek – Klub her 13-14.30 Klub je naplněn, bude pokračovat (vedou V.Kovářová, M.Wagnerová)

Pátek – Klub angličtiny pro 4.-5.ročník od 13 (vede V.Kovářová)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Vážení rodiče,

moc děkujeme za vyplnění dotazníku. Výše uvidíte výsledky, procenta občas trochu zkreslují, je malý počet respondentů. Opravdu Vám všem moc děkujeme, že se aktivně zapojujete a děti ve vás mají v této těžké době oporu. Jsme rádi, že platforma Teams pro výuku vyhovuje a všichni ji umí aktivně používat. Nikdo nemá problém s technickým zázemím, což je také potěšující.Co se týká počtu on-line výuky, je potřeba si uvědomit, že distanční výuka se skládá z on-line výuky a samostatné práce žáka, která převažuje. Samostatná práce je součástí běžné výuky i ve škole. Úvazek vyučujícího je 22 hodin týdně (přímá práce s žáky) a počet těchto hodin je opravdu odučen. Přesto v případě návratu k on-line výuce zvážíme navýšení on-line hodin. Z jednoho komentáře vyplývá, že výuka mezi 9.30-11 nevyhovuje, ráda bych připomenula, že dítě je obvykle ve škole mezi 8-12 hodinou a mělo by se v tuto dobu být schopno soustředit. To, že je hladové při domácí výuce, bohužel nijak neovlivníme :-) Určitě se zamyslíme nad větší zpětnou vazbou pro vás a naplánujeme v dohledné době on-line schůzky. Současně však připomínám všem rodičům, že máte možnost kdykoliv nám zavolat a vaše dotazy a připomínky s námi probrat.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na zahájení výuky od 8.února. Kolektiv základní školy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-ua_6pBJOXEbnIGgmieY0g3aFnUcwvEldm9oFRXK-SHBSLQ/viewform?usp=sf_link 

Vážení rodiče, distanční výuka už nějaký čas jede v zajetých kolejích a my bychom moc rády znaly Váš názor na průběh distančního (dálkového) vzdělávání. Prosíme všechny rodiče o vyplnění ankety (za každé dítě 1x), přestože 1.-2.ročník momentálně chodí do školy a od února už budou chodit všechny děti. S výsledky budeme pracovat a zohledníme je při hodnocení distanční výuky a při dalším hodnocení a plánování činností. Na otázky odpovězte, prosím, zakliknutím odpovědi, někde je možné odpovědí více. Poslední otázka je pro Vaše postřehy, nápady a podněty. Budeme za každou odpověď rády. O výsledcích budete informováni, moc prosíme o vyplnění nejpozději do 31.1.2021. Děkujeme!

Ve čtvrtek se budeme učit první dvě hodiny (1.-2.roč.), on-line výuka tento den nebude. V 9.30 se setkáme před školou všichni - 1.-5.ročník a půjdeme společně na vycházku. Po návratu bude dětem předán výpis z vysvědčení a 3.-5.ročník odejde domů, 1.-2.ročník na oběd a dle přihlášení do družiny.

Po ukončení jarních prázdnin od 8.2.2021 proběhne změna v třídnictví z důvodu zajištění lepší organizace výuky. Změna se bude týkat třídnictví u žáků 2. a 3.ročníku. Třídní učitelkou 2.ročníku bude Mgr. Marta Pátková, v tomto ročníku bude vyučovat český jazyk a matematiku. Nadále zůstává třídní učitelkou 4. a 5.ročníku. Třídní učitelkou 3.ročníku bude Mgr. Věra Kovářová, v tomto ročníku bude vyučovat český jazyk a matematiku. Nadále zůstává třídní učitelkou 1.ročníku. Jinak se rozvrh hodin v ničem nemění.

Žáci 3.-5.ročníku se tedy od 8.2.2021 dle pokynů MŠMT týkající se žáků ve spojených ročnících vrátí do školy k denní docházce. 

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU