Po ukončení jarních prázdnin od 8.2.2021 proběhne změna v třídnictví z důvodu zajištění lepší organizace výuky. Změna se bude týkat třídnictví u žáků 2. a 3.ročníku. Třídní učitelkou 2.ročníku bude Mgr. Marta Pátková, v tomto ročníku bude vyučovat český jazyk a matematiku. Nadále zůstává třídní učitelkou 4. a 5.ročníku. Třídní učitelkou 3.ročníku bude Mgr. Věra Kovářová, v tomto ročníku bude vyučovat český jazyk a matematiku. Nadále zůstává třídní učitelkou 1.ročníku. Jinak se rozvrh hodin v ničem nemění.

Žáci 3.-5.ročníku se tedy od 8.2.2021 dle pokynů MŠMT týkající se žáků ve spojených ročnících vrátí do školy k denní docházce. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI A PŘISPĚLI. NA KONTO SNĚHULÁCI PRO AFRIKU BYLO ODESLÁNO 2126 KČ!

CERTIFIKÁT ŠKOLA ŠKRDLOVICE

http://www.snehulaciproafriku.cz/users/data-staveni-detail/100

Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla zapojit do 8. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.

Cílem této  jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat dobrovolné startovné za každého sněhuláka.

Akce proběhne tuto středu 20.1.

1.-2.ročník budou mít první hodinu výuku čj dle rozvrhu. Potom se všechny děti včetně 3.-5.ročníku se sejdou na školní zahradě a v době od 9 do 11 budeme stavět sněhuláky. Nemusí být tradiční, mohou to být zajímaví sněhuláci, kteří jsou dotvořeni např. šálou, šátkem atd., dle toho, co si děti přinestou. Startovné je zcela dobrovolné a jeho výše závisí na vás. Pokud by nebyly ke stavění vhodné podmínky, bude to na webu ve středu ráno a akce bude přeložena a výuka bude probíhat dle plánu. Po postavení sněhuláka odchází opět děti 3.-5.ročníku domů. V odpoledních hodinách se rodiče mohou přijít podívat (mezi 14-15, když je ŠD venku), ohodnotit sněhuláky a případně ještě přispět do kasičky.

Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz  

Chceme vás proto poprosit, abyste na akci nahlíželi stejně jako my a podpořili ji. Příspěvek investovaný do sněhuláka, při jehož stavbě se vaše dítě pobaví, kolektiv se stmelí, utuží se v nich sociální cítění a snad i pocítí, že se zapojili do něčeho, co pomůže, je dobře investovaný příspěvek.  Navíc stavba sněhuláků proběhne i formou soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka.  Odměnu za pomoc charitativní akci získají i vylosované školy.

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte své děti, neodmítejte jim darovat 50Kč na dobrou věc.  Pojďme  právě takto paradoxně, protože  africké děti si sněhuláka ve své zemi  nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. 

Věříme, že Vás projekt zaujal a naši školu v jeho realizaci podpoříte.

S pozdravem kolektiv ZŠ a MŠ

plakát_sněhuláci.jpg

 

Vážení rodiče, připomínáme provedení platby za školkovné za 2.pololetí školního roku do 31.1.2021 ve výši 1000 Kč na č.ú. 181884342/0300.

Vážení rodiče a milí žáci, v týdnu 18.-22.1. budeme psát písemné práce za 1.pololetí z hlavních předmětů. Práce budou od 18.1.připraveny k vyzvednutí ve škole po domluvě s p.uč.Pátkovou na online výuce. Vyplněné práce odevzdáte během pátečního dopoledne 22.1. do školy. Ve čtvrtek 28.1. bude všem předán výpis z vysvědčení - děti 1.-2.ročníku jej obdrží ve škole, žáci 3.-5.ročníku si jej budou moci vyzvednout ve škole dopoledne 28.1. od 10 do 13 hodin. V pátek 29.1. je volno, jsou pololetní prázdniny, na které nám navazují prázdniny jarní od 1.2. do 7.2.2021.

Vážení rodiče, naše škola se jako každý rok zapojila do sbírky Fondu Sidus. Výtěžek z této akce jde na pomoc pro nemocné děti v ústavech a nemocnicích v ČR. Podrobnosti na www.fondsidus.cz

Děti mají možnost zakoupit knížečku Divocí lepíci za 50 Kč, či magnetickou záložku do knihy ve tvaru ovoce za 40 Kč.

Pokud by o něco měly zájem děti, které se učí distančně, domluvíme se telefonicky :-)

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU