Od pondělí 10.5. je dle nařízení vlády umožněn nástup všech dětí do MŠ, povinnost nosit roušky a testovat se v MŠ odpadá.

Těšíme se na Vás!

Konzultace ohledně prospěchu a chování žáků se uskuteční ve čtvrtek 6.5. od 14.30 do 15.30, případně po telefonické domluvě. Konzultace budou probíhat jednotlivě. Respirátor při vstupu do školy nutností.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 11.května 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 10. do 11.května. Žádost o přijetí a Zápisní list pošlete poštou nebo vhoďte přímo do schránky školy. Děkujeme.

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do MŠ je stanoven na 31.5.2021. 

Potřebné formuláře: 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

ZÁPISNÍ LIST PRO MŠ

DESATERO RAD PŘED VSTUPEM DO MŠ

Od 3.5. testování pouze 1x týdně.

Od 12.4. se otevírá MŠ pouze pro předškoláky. 1.-5.ročník nastupují všichni, družina bude v provozu.

Pro všechny žáky rouška či respirátor nutné, v MŠ mít nemusí. 

Testování dětí: Zhlédněte video a ničeho se nebojte, společně to zvládneme! :-)

jak na to ve škole | testování.edu.cz

MŠ (pondělí a čvtrtek)- rodiče (musíte mít respirátor!) ráno po příchodu obdrží od p.učitelky test, provedou dítěti výtěr z nosu a dle pokynů provedou otestování. Dítě čeká s nasazenou rouškou. Po 15 min, pokud dítě bude negativní, rodiče odchází. Při pozitivním výsledku odchází rodiče s dítětem a informují svou lékařku, musí provést PCR test. O dalším budete informováni přímo v MŠ.

ZŠ (pondělí a čtvrtek)

1.fáze 7.15 do školy přichází děti 1.-2.ročníku (přijďte přesně!)

2.fáze 7.30 do školy přichází děti 3.-5.ročníku. (přijďte přesně!)

Proběhne testování dle pokynů učitelky. V případě pozitivního testu voláme rodiče a ti jsou povinni si dítě co nejrychleji vyzvednout. Musíte provést PCR test. O dalším budete informováni přímo v ZŠ.

 

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU