Vážení rodiče,

zahájení provozu naší mateřské školy je 1.září od 6.30. Zahájení provozu základní školy - 1.9.2021 v 8.00 proběhne slavnostní zahájení školního roku, v případě dobrého počasí na školní zahradě, předpokládané ukončení do 9.00. První povinné testování se uskuteční 2.září od 7.30, další v termínu 6. a 9.9. V případě špatného počasí proběhne zahájení v I.třídě, ale bude tomu předcházet testování všech žáků, v tom případě nutný příchod v 7.30. Všichni rodiče musí mít uvnitř respirátor. Preventivního testování se nemusí podrobit děti MŠ a žáci, kteří jsou očkovaní, případně neuběhlo více než 180 dní od prodělaného onemocnění Covid-19. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Sledujte nadále informace na webu školy. 

S pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu uvolněného místa vyhlašuji druhé kolo zápisu do MŠ. Zápis do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 5.8.2021. Příjem žádostí bude probíhat od pondělí 2.8. do čtvrtka 5.8.2021. Žádost o přijetí přineste osobně do školy v čase 8.00-9.30. Věra Kovářová, ředitelka

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do MŠ je stanoven na pátek 6.8.2021. 

Potřebné formuláře: 

ZÁPISNÍ LIST - obdržíte ve škole

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

 

Program : 

  • PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE ŠKOLY – INFORMACE A DISKUZE
  • Provoz školy v následujícím školním roce (MŠ počet dětí 26 – výjimka, provoz 6.30-15.30, ZŠ počet dětí 27, vyučující, školní družina ranní provoz 6.30-7.30, odpoledne do 15.30, v pátek do 15 hodin)
  • Informace ze školní jídelny – odhlašování obědů - odhlašovat včas, do 7 hodin ráno přes sms
  • Další - informace o plánovaných projektech z MAS (školní hřiště, vybavení školní jídelny), dotace Šablony II, Šablony III

Obec má v plánu celou budovu školy rekonstruovat. Na tuto rekonstrukci obec požádala o finanční dotaci 25 000 000 Kč (v tom 5 000 000 Kč spoluúčast obce) Ministerstvo financí. Dnes již víme, že tato dotace prozatím nebyla schválena a rekonstrukce se odkládá.

V případě obdržení dotace - jak by provoz školy probíhal:  Obec má již schválený projekt přestavby školy, rovněž je vydané stavební povolení. Byla vysoutěžena firma. Protože rekonstrukce bude velkého rozsahu, bude potřeba, aby se provoz celé školy, tedy školky, základní školy, i školní jídelny přesunul do náhradních prostor.

Tyto náhradní prostory jsme dostali nabídnuty od obce, hygiena provoz v těchto prostorách schválila. Vypadalo by to následovně – školka by byla umístěna v přísálí v kulturáku (na obecním úřadě), současně by byla pro provoz školní jídelny a kuchyně zapůjčeny prostory hospody, takže školka by s těmito prostory sousedila. Spaní dětí, lehátka, by byla umístěna v prostorách sálů nebo v zasedací místnosti hasičů. Provoz základní školy by se celý přesunul do penzionu vedle obce, kam by se přestěhovali lavice a pomůcky a tam bychom vyučovali.

Původně se počítalo, že by se provoz musel přestěhovat již o prázdninách, aby rekonstrukce mohla začít, ale v současné době toto vše není aktuální. Kdyby k tomu do budoucna došlo, moc bychom vás chtěli požádat o pomoc při stěhování, každá ruka bude dobrá. Pokud se objeví nabídka nového dotačního programu, bude obec o dotaci opětovně žádat.

V případě dalších dotazů pište na mail školy. Děkujeme. Kolektiv ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na informační schůzku v pondělí 28.června 2021 v 15.00 do základní školy do II.třídy. Rádi bychom Vás informovali o tom, jak to v současné době vypadá s plánovanou rekonstrukcí budovy školy, na kterou obec žádala o dotaci. Dále na programu informace k provozu školy v dalším školním roce. Na schůzce bude přítomna i p.starostka. 

S pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

 

  • ČTVRTEK A PÁTEK 24.6. A 25.6. ODPADÁ 5.VYUČOVACÍ HODINA,
  • ZÍTRA 24.6. po druhé vyučovací hodině koupání na Dářku nebo vycházka dle počasí. Ručník, plavky, svačina, drobné kapesné s sebou.
  • V PÁTEK RÁNO PŘEDÁNÍ UČEBNIC DO NÁSLEDUJÍCÍHO ROČNÍKU, S SEBOU PRÁZDNOU AKTOVKU.
  • PONDĚLÍ 28.6. proběhne projektový den Hmyzí rodina, pro 1.-5.ročník. Program bude terénní, děti budou potřebovat oblečení, které si mohou umazat, k vodě nutné holínky (bude probíhat lov vodního hmyzu). S sebou batůžek s pitím a svačinou a pláštěnku (ne deštník!!!). 5.vyučovací hodina už nebude.
  • ÚTERÝ 29.6. preventivní program s policistou zrušen, po druhé vyučovací hodině koupání na Dářku nebo vycházka dle počasí. Ručník, plavky, svačina, drobné kapesné s sebou. 5.vyučovací hodina nebude.
  • STŘEDA 30.6. předání vysvědčení, poté odchod domů
Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU