Program : 

 • Seznámení se školním řádem, seznámení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je v platnosti od 13.9.
 • Provoz školy, obsazení, provoz školní družiny, připomínky vyučujících k výuce a pomůckám, akce školy, kroužky, PEC
 • Projekty – Školní mléko a ovoce, info MAS, Šablony II, Šablony III, SRP
 • Další, diskuze, výstava prázdninových deníků
  Seznámení se Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků, seznámení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je v platnosti od 13.9.: Z nařízení MZ musí nosit žáci roušky při pohybu v prostorách mimo třídu z důvodu setkávání se se žáky jiných tříd. Při výuce je nosit nemusí. Ale opatření jsou přísná, není tedy možné, aby žák s jakýmkoliv respiračním onemocněním školu navštěvoval. Proto prosíme, jakmile se u dětí objeví rýma, kašel, nachlazení, nechte je doma.

Školní jídelna – obědy jsou hrazeny inkasem z účtu, vše funguje ok. Jediný opakující se problém – omlouvání obědů – pouze u p. Jany Wagnerové ráno do 7.00, tel. 702023691

KROUŽKY – nabídli jsme osm kroužků – NYNÍ 58 PŘIHLÁŠENÝCH (27 DĚTÍ JE VE ŠKOLE). Všechny kroužky až na kroužek čtenářský se naplnili. Co se týká kroužku čtenářského – nově pro zájemce nabízíme docházku v pátek 13.30-15.00, začali bychom od října, kdo chce chodit, přihlásí se u p.ředitelky. Vedení kroužku paní Ludmila Filipová.

Kroužek keramický – díky projektu Šablony II jsme měli možnost pořídit pec na vypalování keramiky za 40 000 Kč. K tomu jsme pořídili další příslušenství v hodnotě 10 000 Kč. Děkuji rodičům, kteří pomohli se stěhováním pece. Děkujeme panu Aleši Vybíralovi, který přispěl na další příslušenství a vybavení sponzorským darem 10 000 Kč. Pokud byste někdo další měli zájem a chtěli nám přispět jakoukoli částkou na další provoz, tzn. především na hlínu atd., budeme moc rádi. Je možné se sponzorem uzavřít smlouvu a částku si následně odečíst z daní. Pokud byste byli ochotni přispět alespoň materiálně, potřebovali bychom např. staré dřevěné válečky, staré příbory, sítka apod., vše po domluvě s p.Markétou Wagnerovou. Příští týden se uskuteční projektový den zaměřený na práci s keramickou hlínou.

 • PROJEKTY ŠKOLY

– opět jsme zapojeni do dotace na školní mléko a ovoce do škol, 1x za 14 dní dostávají děti balíček s ovocem a neochucené mléko v krabičce 250ml. 

Dotace z programu MAS Havlíčkobrodsko

 • Dotace na školní hřiště – v současnosti schválená, realizace by měla proběhnout během podzimu
 • Dotace na vybavení školní jídelny (konvektomat, elektrická pánec, robot na těsto, maso atd., vybavení pro pitný režim) - v současné chvíli v procesu schvalování
 • Obě tyto dotace jsou ve výši 300000 Kč se spoluúčastí obce 20 %.

Dále pokračujeme v aktivitách projektu Šablony II (cca 700 000 Kč) podpora společného vzdělávání, projekt byl kvůli covidu posunut až do února 2022. Z tohoto projektu budeme ještě organizovat několik projektových dnů pro naši mš i zš a v rámci tohoto dobíhají kroužky deskových her a klub angličtiny. Současně jsme rozjeli projekt Šablony III, který na tuto dotaci navazuje a běží nyní od 1.září. Dostali jsme částku ve výši 465 000 Kč, z toho naše MŠ čerpá zhruba 230 000 na personální podporu – školního asistenta a na rozvojové aktivity v MŠ – projektové dny. V základní škole částku 235 000 Kč využijeme na ICT vzdělávání, já velmi věřím, že se nám podaří z tohoto projektu pořídit jednu interaktivní tabuli. Další aktivitami budou opět projektové dny pro žáky, profesní rozvoj pedagogů a zájmové kluby.

Co se týká plavání - na plavání budeme jezdit od 1.prosince do 9.února do bazénu v Hlinsku. Provoz bazénu a výuka bude žákům uhrazena, na dopravě se budou rodiče podílet, částka bude upřesněna.

  Informace ze Školské rady – při základní škole pracuje Školská rada, předsedkyní školské rady je Mgr. Lenka Novotná, za školu Mgr. Marta Pátková a zástupcem rodičů p.Radek Wagner. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci školy a ke školnímu vzdělávacímu programu a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu školy.

 • Dotazy, diskuze

Třídní fond - zůstatek k 30.6. byl 166 Kč.

16.9. divadlo 50 Kč/ dítě, bude uhrazeno z třídního fondu

Připomínáme, kdo neuhradil ŠD, třídní fond a kroužky, ať tak učiní do příštího týdne. Děkujeme!

Rodičům i dětem přejeme pohodový a klidný školní rok!

V tomto školním roce pokračujeme ve sběru pomerančové kůry, při odevzdávání je nutné mít kůru v uzavřeném sáčku se jménem dítěte a s váhou, jinak nebude započítáno do soutěže. Vyhodnocení proběhne na konci školníhi roku.

Nově opět uskutečníme sběr starého papíru, ale sběr bude probíhat jen v předem pevně daných termínech, o kterých se včas dozvíte předem.

První společná rodičovská schůzka pro rodiče žáků základní školy se uskuteční ve středu 15.9. od 15.30 ve II.třídě. 

Vážení rodiče,

zahájení provozu naší mateřské školy je 1.září od 6.30. Zahájení provozu základní školy - 1.9.2021 v 8.00 proběhne slavnostní zahájení školního roku, v případě dobrého počasí na školní zahradě, předpokládané ukončení do 9.00. První povinné testování se uskuteční 2.září od 7.30, další v termínu 6. a 9.9. V případě špatného počasí proběhne zahájení v I.třídě, ale bude tomu předcházet testování všech žáků, v tom případě nutný příchod v 7.30. Všichni rodiče musí mít uvnitř respirátor. Preventivního testování se nemusí podrobit děti MŠ a žáci, kteří jsou očkovaní, případně neuběhlo více než 180 dní od prodělaného onemocnění Covid-19. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Sledujte nadále informace na webu školy. 

S pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu uvolněného místa vyhlašuji druhé kolo zápisu do MŠ. Zápis do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 5.8.2021. Příjem žádostí bude probíhat od pondělí 2.8. do čtvrtka 5.8.2021. Žádost o přijetí přineste osobně do školy v čase 8.00-9.30. Věra Kovářová, ředitelka

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení do MŠ je stanoven na pátek 6.8.2021. 

Potřebné formuláře: 

ZÁPISNÍ LIST - obdržíte ve škole

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

 

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU