Vážení rodiče,

zasílám Vám aktuální informace.

Škola má nové školní mobilní číslo, a to 731504342, uložte si. Původní číslo 608539572 je nadále mé soukromé číslo. Stále máme v provozu i pevnou linku 566659185. Prosím, abyste školní záležitosti vyřizovali v době provozu školy od 7.00 do 15.30. Toto číslo využívejte i pro omluvenky dětí (ne pro školní jídelnu), budeme z něj rovněž případně zasílat dú chybějícím žákům.

INFORMACE O NABÍDCE DOUČOVÁNÍ:

Díky rozhodnutí MŠMT máme možnost rozšířit nabídku doučování pro žáky. Rozvrh je následující:

úterý

13.10-13.40 doučování ČJ pro 3.-5.ročník, povinné pro děti s SPU, pro ostatní zájemce dle domluvy, vede p.učitelka Pátková

pátek

12.15 - 12.45  doučování z matematiky pro všechny zájemce 1.-5.r., povinné pro děti s SPU, součástí bude i práce na pc -  vede p.uč.Kristýna Paseková

12.15 - 12.45  příprava na přijímačky na SŠ pro 5.ročník český jazyk - vede p.uč.Marta Pátková (družinka)

12.45-13.15    příprava na přijímačky na SŠ pro 5.ročník matematika - vede p.uč.Kristýna Paseková (družinka)

UZAVŘENÍ 1.POLOLETÍ

V období 10.-21.1. budeme psát pololetní písemné práce (2.-5.roč. - čj, ma, aj, prv, př, vl) Termín děti budou vědět předem.

Konzultace budou vzhledem k epidemiologické situaci pouze telefonické, čas ještě upřesníme.

25.1. uzavřeme známky a docházku za 1.pololetí.

V pondělí 31.1. proběhne běžná hodina dle rozvrhu, na konci 4.hodiny bude předán výpis z vysvědčení. 

Pololetní prázdniny budou v pátek 4.2.2022.

Přeji pevné zdraví a úspěchy v nastávajícím roce, s pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

Odpadá 5.vyučovací hodina i odpolední vyučování, 11.45 odchod na oběd

Pondělí – testování – důrazně připomínáme, že na testování je potřeba chodit nejpozději v 7.40, děti 15 minut musí čekat, když chodí pozdě, nestíháme zahájení výuky. Dále děti musí do školy vždy v pondělí přicházet v respirátoru, abychom předešli případné nákaze. Děkujeme za pochopení.

– projektový den – výtvarné dílny – budeme vyrábět mýdla, s sebou si můžete vzít něco aromatického (levanduli, ovocný čaj, lístky růže), kdo nebudeme mít, dostane ve škole, dále s sebou penál, pastelky, půjdeme ke krmelci, vemte si něco málo pro zvířátka, můžete si vzít i boby, jestli bude sníh, půjdeme bobovat

Úterý – školní vánoční besídka – s sebou dle vlastní chuti cukroví, dárek pro kamaráda, čekají nás různé vánoční aktivity, zpěv koled a v 11.30 vánoční hudební vystoupení

Středa – první hodina s sebou pastelky, v 9.00 odjezd na bazén na lekci plavání

Pěvecký kroužek – v pondělí 20.12. v 17.10 sraz u kaple, v 17.15 budeme vystupovat s krátkým pásmem

V pátek 3.12. mohou děti přijít do školy v mikulášských a čertovských maskách. Výuka proběhne podle rozvrhu, hodiny tv budou nahrazeny dle pokynů, které vyučující dětem sdělili minulý týden (1.-2.roč.HV).

Zpívání u kaple v pondělí 20.12. se dle oznámení OÚ uskuteční. Kvůli epidemiologickým opatřením nebude vystupovat celá škola, pouze děti z pěveckého kroužku. Děkujeme za pochopení.

Zapojili jsme se jako každý rok do charitativní akce fondu Sidus. Děti mají možnost zakoupit odznáček+magnetku podmořský svět za 40 Kč a tím přispět na nemocné děti. Děkujeme za příspěvek!

Vážení rodiče,

děti ze základní školy a předškoláci z MŠ se zúčastní plaveckého výcviku v těchto termínech:

středa 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 5.1.2022, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2.

Začátek výuky je v 10.00, výuka pro ZŠ 10.00-11.30, pro MŠ 10.00 – 11.00

Odjezd po 1.vyučovací hodině v 9.00. Rozvrh hodin bude po dobu výuky plavání upraven, děti s ním budou seznámeny. Předpokládaný návrat do 12.45, potom půjdeme teprve na oběd.

 

Vybavení dětí

Vybavení žáků ZŠ:

  • plavky,
  • mýdlo (sprchový gel)
  • ručník

Vybavení dětí MŠ:

  • plavky,
  • ručník,
  • mýdlo (tekuté, naředěné - společné pro celou skupinu bere p.uč.).

Upozornění: Doporučujeme, aby děti byly na cestu dobře oblečeny. Je vhodné, aby s sebou měly čepici, šálu a rukavice.

Děti ze ZŠ, které se nebudou moci výuky zúčastnit ze zdravotních důvodů, zůstávají tento den doma. Případně mohou přijít na první vyučovací hodinu a potom odcházejí. Vždy je potřeba napsat písemně na lísteček.

Cena za plavání – děti ze ZŠ i z MŠ budou hradit dopravu, částka bude upřesněna po celkovém vyúčtování v únoru 2022.

Výuka plavání – žáci ZŠ mají zdarma v rámci povinné výuky, děti z MŠ hradí částku 850 Kč za 10 lekcí.

Před zahájením výcviku všechny děti odevzdají Čestné prohlášení doplněné datem a podpisem rodičů - děti obdrží ve škole.

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU