17.6. Dopravní hřiště – info děti již obdržely

20.-22.6. výuka dle rozvrhu, dokončování probírání učiva a prac.sešitů

23.6. Vybírání učebnic – musí být řádně zalepené a vygumované, při poškození vybíráme od 30 do 100 Kč. Vezměte si velké tašky, děti dostanou i další materiály a práce ze školy.

24.6. Sportovní den – organizuje p.uč.Paseková, u Hrocha na hřišti od 9.00, s sebou peníze na zmrzlinu, kdo chce

27.6. Návštěva Sklárny U hrocha – zdarma, s sebou peníze na zmrzlinu, kdo chce

28.6. Pěší vycházka do Karlova (v případě špatného počasí bude změna) – sportovní oděv a obuv, svačinu a pití do batůžku

29.6. Pěší vycházka na Cikháj (v případě špatného počasí bude změna) – sportovní oděv a obuv, svačinu a pití do batůžku

30.6. Předání vysvědčení a rozloučení s páťáky 8-9 hodin, školní družina tento den nebude

Připomínáme úhradu fotografií, kdo ještě nezaplatil.

Vyúčtování třídního fondu – k 16.6. je tam 0 Kč, poslední finance byly použity na Den otců, celkem bylo hrazeno 13 akcí, celková vybraná částka byla 13 890 Kč + k tomu 920 Kč za sběr papíru v 1.pololetí. Podrobné vyúčtování k nahlédnutí u ŘŠ.

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи :  Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису:  1. -2. 6. 2022   od  12.00-14.00

Místo zápisu / Місце запису:              Základní škola Škrdlovice

ČINNOST KROUŽKŮ UKONČENA DO 10.6., PŘÍPADNĚ DLE DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI.

1.6. ST       Sběr papíru pro veřejnost– kontejner přistaven v 8.00, odvoz 2.5. ráno

 2.6. ČT       Den dětí u Hrocha, zmrzlina 5 Kč, minigolf, turnaj ve vybíjené se Světnovem 9-11.30, potom oběd, ukončení do 12.00

 3.6. PÁ       Z provozních důvodů nebude tento den odpolední školní družina (pracovní stáž zaměstnanců do ZŠ a MŠ Přísnotice), po obědě děti odchází domů. Provoz MŠ také bude jako obvykle do 15.30.

9.6. ČT       Program Zdravé zoubky (v rámci výuky ke zdraví v PRV a PŘ) Odpoledne program Den otců – společná akce ZŠ a MŠ, od 15.30 na školní zahradě.

 Do 13.6. budou napsány jednotlivé závěrečné práce.

 14.6. ČT     FOTOGRAF od 8.00 – lístečky děti obdrží

 15.6. STŘEDA ŠKOLNÍ VÝLET ZŠ A MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – VYBÍRÁME 500 KČ (250 vstup, 250 doprava)

- návratky děti obdrží, kdo nebude chtít jet z fin.důvodů, bude doma

 17.6. PÁ    DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – pedag.doprovod KrPa, MarPát, HaVč

Odjezd a návrat linkovým autobusem ráno v 8.00, lístečky s info děti obdrží

 24.6. PÁ    SPORTOVNÍ DEN

 27.-29.6.     SPORTOVNÍ AKTIVITY DLE DOMLUVY, ÚKLID TŘÍD

 30.6. ČT     VYSVĚDČENÍ 8.00-9.00, rozloučení s 5.ročníkem

4.5. ST             Zápis do MŠ 9.00 – 15.00 (info na webu školy)– MaKoň, VeKo

5.5. ČT            Recitační a pěvecká soutěž ZŠ a MŠ. Zahájení 11.00, ukončení do 12.30.

16.5.-20.5.      Testování žáků 5.ročníku – jsme zařazeni do celoplošného testování ČŠI, zajistí ŘŠ, rozpis bude upřesněn

17.5. ÚT         Program Hudební abeceda (hudební vystoupení) v 9.00 MŠ 10.00

                       V 10.00 1.-5.ročník (3.-5.roč.místo HV) Cena 50 Kč/dítě – bude vybráno od dětí

Pěvecký kroužek, bude posunutý, 13.45 odchod ze školy, 14.00 pěvecký kroužek a vítězové recitační a pěvecké soutěže vystoupí s programem Operetka Karkulka a krátkým pásmem na DPS, návrat do školy do 15.00

19.5.  PÁ        Divadlo Jan Hrubec – v MŠ, pro MŠ a 1.-5.ročník, v 10.30, cena ve výši 50 Kč bude vybrána

27.5. PÁ         Projektový den Povolání –8.00-11.45

                        9.00-11.00 budou probíhat prezentace pozvaných rodičů

                        8.00-8.45, 11.00-11.45 program ve třídách, (3.-5.roč. do 12.00)

30.5. PO         Program Planeta Země 2000 – Madagaskar s cestovatelem Adamem Lelkem

                        Vstup 80 Kč, bude vybráno od dětí

                        Nebude se účastnit 1.ročník, Ukrajinské děti ano. 30 dětí, doprava linkovým autobuse, čas bude upřesněn, program od 8.30 v kině ZR

1.6. ST            DEN DĚTÍ – 1.hodinu výuka, odchod ke Hrochovi, sraz v 9.00 se Světnovem, zmrzlina za 5 kč (uhradíme z TF), turnaj ve vybíjené se Světnovem, pro zájemce minigolf. Vyučující TV postaví družstvo dle počtu světnovských dětí.

                        13.00 – zápis do ZŠ pro ukrajinské děti

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU