Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > INFORMACE Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

INFORMACE Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKYV úterý 20.9. proběhla rodičovská schůzka, kde byly oznámeny níže uvedené informace. 

Program rodičovské schůzky :

 • Seznámení se školním řádem
 • Provoz školy, obsazení, provoz školní družiny, poplatky
 • Seznámení s informačním systémem školy
 • Další informace, akce školy, Projekty –Šablony III, Připomínky vyučujících k výuce a pomůckám
 • Stěhování školy
 • Volba člena do Školské rady
 • Další, diskuze
 • Rodiče byli seznámeni se Školním řádem a s pravidly pro hodnocení žáků.

Vývoj Covid – vzhledem k nárůstu onemocnění, jakmile se u dětí objeví rýma, kašel, nachlazení, nechte je doma, testujte

 • Informace ze školy

Mgr. Věra Kovářová třídní učitelkou 1.a 2.ročníku, p.uč.Pátková je třídní učitelkou 3.a 5.ročníku. Nově nastoupila p.uč.Alena Slámová, dalším novým zaměstnancem je p.Jana Sedláková – školní asistentka. Provozní zaměstnanci – vedoucí ŠJ a kuchařka Jana Wagnerová, kuchařka Renata Dobrovolná a uklízečka Lucie Vranková. Školní družinu vede p.Markéta Wagnerová. Poplatek na školní družinu je stanoven na 500 Kč na pololetí Školní jídelna – obědy jsou hrazeny inkasem z účtu, vše funguje ok. Jediný opakující se problém – omlouvání obědů – pouze u p.Wagnerová 702023691 nejpozději ráno do 7.00. V případě neomluvení stravy je další den počítána za plnou cenu.

Poplatky – kdo neuhradil, po skončení schůzky u p.uč.Pátkové

ROZVRH HODIN – spojené ročníky, dělení hodin v aj 3.r. a 5.r., prv a př ve 3. a 5.r. Změny v rozvrhu jsou občas nutné

 • INFORMACE O INFORMAČNÍM SYSTÉMU ŠKOLY:
 • Aktuální informace zasílám na mobilní rozhlas formou sms nebo e-mailu. Všichni rodiče jsou zapojení. Pokud by někdo zjistil, že mu informace nechodí, obratem kontaktujte ŘŠ.
 • Tyto informace najdete také na webu školy.
 • Pokud dostanete lístek, kde je návratka, je potřeba obratem vyplnit, podepsat a odeslat zpět do školy.
 • V žákovské knížce stačí, když podepíšete známky jednou týdně. V ŽK nezapomeňte omlouvat veškerou absenci dětí vzadu, v případě třídních schůzek či konzultačních hodin opět podepsat.
 • Využívání školního mobilu – posíláme přes něj úkoly nemocným dětem, na něj pište ráno omluvenky z výuky. Odpoledne již komunikujte na mobil p.vychovatelky, pokud se to týká školní družiny.
 • Pokud potřebujete řešit nějaké věci s vyučujícími, volejte po 13 hodině na pevnou linku.
 • DALŠÍ INFORMACE

Co se týká prvňáčků, těm se daří dobře, jsou aktivní a snaživí, tak doufejme, že jim elán dlouho vydrží. Připomínám, že je potřeba denně zkontrolovat ořezané pastelky v penále, ořezanou tužku a zkontrolovat učebnice, jestli nemají něco zakroužkovaného. Pravidelně je domácí úkol z písanky, nepravidelně ale i v Živé abecedě nebo matematice. Na angličtinu prosím pořiďte desky. Další – snídat, hláskovat, slabiky, písmeno na začátku, správné držení tužky, směry.

Chystání aktovky – samostatně! Obalit všechny věci – platí pro všechny.

Druháci postupně opakujeme učivo prvního ročníku, děti se pomalu zlepšují. Je potřeba klást velký důraz na hlasité čtení, můžete číst z čítanky nebo dětskou knížku, při psaní dbejte na kontrolu psaní háčků a čárek, děti ještě hodně vynechávají a přehlížejí. Také stále dbejte na kontrolu penálu, děti musí mít pastelky všech barev. Nyní počet slov ve větě, znaménka na začátku a na konci, velká písmena, řazení slov podle abecedy.

PROJEKTY ŠKOLY

– opět jsme zapojeni do dotace na školní mléko a ovoce do škol, 1x za 14 dní dostávají děti balíček s ovocem a neochucené mléko v krabičce 250ml.

Pokračuje projekt Šablony III, byl zahájen 1.září 2021, bude ukončen do 30.6.2023. Dostali jsme částku ve výši 465000 Kč, z toho naše MŠ čerpá zhruba 230 000 na personální podporu – školního asistenta a na rozvojové aktivity v MŠ – projektové dny. V základní škole částku 235 000 Kč jsme využili na ICT vzdělávání, pořídili jsme loni interaktivní tabuli a 10 tabletů s výukovými programy.

AKCE ŠKOLY – CO PLÁNUJEME

 • Dnes proběhl zajímavý program Malé technické univerzity, přijela lektorka s programem pro základní a následně i mateřskou školu. Program byla zaměřen na rozvoj logického a informatického myšlení dětí, vše probíhalo hravou formou bez digitálních pomůcek.
 • Exkurze na kozí farmu – Termín pátek 23.9.2022, sraz ve škole v 7.15 Odjezd v 7.30 Návrat po 12 h., potom budou mít děti oběd. S sebou teplé oblečení a pevnou obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné (na farmě lze zakoupit výrobky). Návratka je potřeba odevzdat do středy!!
 • 10. Program S country tanci do stodoly – v říjnu – program zaměřený na výuku základních country tanců, je zařazeno do tělesné výchovy
 • 10. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
 • 10. DIVADLO 1.-2.ROČ.
 • 11. MOTANI – CESTOPISNÝ POŘAD
 • 11. POLICEJNÍ PREVENCE
 • 11. DIVADLO JANA HRUBCE PRO VŠECHNY
 • PLAVÁNÍ - na plavání budeme jezdit od 22.listopadu do 31.ledna do bazénu v Hlinsku. Provoz bazénu a výuka bude žákům uhrazena, na dopravě se budou rodiče podílet, počítejte s částkou kolem 1000 Kč za dítě.
 • STĚHOVÁNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE ŠKOLY

Jak jsem informovala v minulých Novinkách, naše škola se pomalu chystá na plánovanou rekonstrukci. Zaměstnanci nastoupili již 15.srpna a pilně balili učební pomůcky a majetek školy. Máme zabaleno již přes 200 krabic, které zaměstnanci obce postupně převozili na obecní úřad. V současné chvíli je tedy zabaleno 90 % pomůcek a výukových potřeb. Na obecním úřadě se chystají prostory pro výuku. Budeme mít nově vymalováno a vše bude tak, aby se děti i zaměstnanci cítili dobře a dobře se jim pracovalo i v těchto náhradních prostorách. Školní družina bude mít svou samostatnou místnost v prostorách, kde děti mají nyní také kroužek čtenářského klubu.

V současné době se setkáváme s názory, které plán rekonstrukce příliš nepodporují. Dovolte tedy můj pohled na věc a věřím, že i našeho celého kolektivu.  Samozřejmě jsme si všichni ve škole vědomi, že hlavní rozhodnutí ohledně rekonstrukce a financování je vždy na zastupitelstvu obce, především proto, že obec je majitelem budovy školy. My ve škole však považujeme rekonstrukci za velmi potřebnou vzhledem k dalšímu fungování a provozu základní i mateřské školy. V současné chvíli je mnoho věcí takřka v havarijním stavu. Výjimku od hygieny máme pouze do 31.8.2023 a vzhledem k opakovaným žádostem se zdůvodněním, že ve škole proběhne rekonstrukce, se dá předpokládat, že další výjimka udělena již nebude. Pokud nezrekonstruujeme, budeme moci přijmout do mateřské školy méně dětí než letos, pouze do počtu 24. Tak prosím všechny, kterých se tato záležitost týká, aby důkladně zvážili vše pro a proti a rozhodli se ve prospěch našich dětí, školy i obce.

ŠKOLSKÁ RADA

Informace ze Školské rady – při základní škole pracuje Školská rada, předsedkyní školské rady je Mgr. Lenka Novotná, za školu paní učitelka Marta Pátková a zástupcem rodičů p.Radek Wagner. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci školy a ke školnímu vzdělávacímu programu a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu školy. Nyní končí všem členům volební období. Za obec byla nově zvolena p.Paseková, za školu p.Markéta Wagnerová a za rodiče bude zvolen nový člen dnes

 • Dotazy, diskuze

Třídní fond - zůstatek k 30.6. byl 1366 Kč (na konci ještě přibyly finance za sběr papíru ve výši 920 Kč, tyto finance budou použity na ceny do soutěží pro děti základní i mateřské školy).