Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 22.srpna od 6.30 v plném rozsahu.

Školáci zahájí školní rok ve čtvrtek 1. září v 8.00 v I.třídě základní školy, po slavnostním zahájení půjdou domů. Prvňáčci mohou přijít s aktovkou, dostanou některé školní potřeby. Ostatní obdrží nové učebnice a pracovní sešity do jednotlivých předmětů až v pátek.

Za celý kolektiv přeji příjemný konec léta, s pozdravem Věra Kovářová, ředitelka

prvnacek-wd-pt-84655.jpeg

17.6. Dopravní hřiště – info děti již obdržely

20.-22.6. výuka dle rozvrhu, dokončování probírání učiva a prac.sešitů

23.6. Vybírání učebnic – musí být řádně zalepené a vygumované, při poškození vybíráme od 30 do 100 Kč. Vezměte si velké tašky, děti dostanou i další materiály a práce ze školy.

24.6. Sportovní den – organizuje p.uč.Paseková, u Hrocha na hřišti od 9.00, s sebou peníze na zmrzlinu, kdo chce

27.6. Návštěva Sklárny U hrocha – zdarma, s sebou peníze na zmrzlinu, kdo chce

28.6. Pěší vycházka do Karlova (v případě špatného počasí bude změna) – sportovní oděv a obuv, svačinu a pití do batůžku

29.6. Pěší vycházka na Cikháj (v případě špatného počasí bude změna) – sportovní oděv a obuv, svačinu a pití do batůžku

30.6. Předání vysvědčení a rozloučení s páťáky 8-9 hodin, školní družina tento den nebude

Připomínáme úhradu fotografií, kdo ještě nezaplatil.

Vyúčtování třídního fondu – k 16.6. je tam 0 Kč, poslední finance byly použity na Den otců, celkem bylo hrazeno 13 akcí, celková vybraná částka byla 13 890 Kč + k tomu 920 Kč za sběr papíru v 1.pololetí. Podrobné vyúčtování k nahlédnutí u ŘŠ.

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи :  Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису:  1. -2. 6. 2022   od  12.00-14.00

Místo zápisu / Місце запису:              Základní škola Škrdlovice

ČINNOST KROUŽKŮ UKONČENA DO 10.6., PŘÍPADNĚ DLE DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI.

1.6. ST       Sběr papíru pro veřejnost– kontejner přistaven v 8.00, odvoz 2.5. ráno

 2.6. ČT       Den dětí u Hrocha, zmrzlina 5 Kč, minigolf, turnaj ve vybíjené se Světnovem 9-11.30, potom oběd, ukončení do 12.00

 3.6. PÁ       Z provozních důvodů nebude tento den odpolední školní družina (pracovní stáž zaměstnanců do ZŠ a MŠ Přísnotice), po obědě děti odchází domů. Provoz MŠ také bude jako obvykle do 15.30.

9.6. ČT       Program Zdravé zoubky (v rámci výuky ke zdraví v PRV a PŘ) Odpoledne program Den otců – společná akce ZŠ a MŠ, od 15.30 na školní zahradě.

 Do 13.6. budou napsány jednotlivé závěrečné práce.

 14.6. ČT     FOTOGRAF od 8.00 – lístečky děti obdrží

 15.6. STŘEDA ŠKOLNÍ VÝLET ZŠ A MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – VYBÍRÁME 500 KČ (250 vstup, 250 doprava)

- návratky děti obdrží, kdo nebude chtít jet z fin.důvodů, bude doma

 17.6. PÁ    DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – pedag.doprovod KrPa, MarPát, HaVč

Odjezd a návrat linkovým autobusem ráno v 8.00, lístečky s info děti obdrží

 24.6. PÁ    SPORTOVNÍ DEN

 27.-29.6.     SPORTOVNÍ AKTIVITY DLE DOMLUVY, ÚKLID TŘÍD

 30.6. ČT     VYSVĚDČENÍ 8.00-9.00, rozloučení s 5.ročníkem

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU