28.4. ve čtvrtek srdečně zveme žáky naší školy na ČARODĚJNICEčarodějnice.jpg

Program:

 • 17.00 sraz u školy, můžete přijít v čarodějnickém kostýmu, ale pozor, půjdete v něm na výlet, takže dobrou obuv a teplé oblečení
 • S sebou buřt, chléb, tácek, kečup či hořčici dle vlastní chutí, ubrousek, pití, kdo má, může vzít opékačku, označte si ji mašličkou
 • Kdo bude spát ve škole – karimatka, spacák, polštářek, penál a pastelky, pyžamo, zubní kartáček a pasta

1) výlet na Tisůvku od 17.00 cca do 18.30

2) opékání buřtů na školní zahradě- Po opékání, kdo nebude spát ve škole, odchází domů cca v 19.30.

3) čtení strašidelných příběhů, hry ve škole, film

 • Ráno po probuzení zajištěna snídaně, zajistíme i svačinu, poplatek za snídani a svačinu bude vybrán dodatečně.

V pátek dopoledne nebude výuka, náhradní činnosti, do 9.00, od 9.00 do 10.00 otevřená škola pro veřejnost, od 10.00 do 11.00 beseda se spisovatelem Opatřilem - knihy o kapříku Metlíkovi.

Pěvecký kroužek vystoupí s pohádkou Karkulka, s sebou masku.

Ukončení v pátek 11.40, potom oběd. Doporučujeme po obědě odchod domů, jinak družina tento pátek do 14.00.

PLÁN NA MĚSÍC DUBEN 2022

1.4.   VYBÍRÁME OPĚT 200 KČ DO TŘÍDNÍHO FONDU, NETÝKÁ SE UKRAJINSKÝCH DĚTÍ, KTERÉ NYNÍ PLATILY CELOU ČÁSKU. Fond je vyčerpán do 0Kč, vyúčtování je možné nahlédnout u řš. Uhraďte do pondělí 4.4.

5.4.   ÚT    Návštěva ZŠ Polničky – odjezd 8.00 autobusem, 8.15-9.15 připravený program (prohlídka školy, svačinka a další), od 9.15 -10.15 program s dravci, odjezd zpět v 11.00 autobusem, oběd ve škole. Pátá vyučovací hodina už nebude.

         Poplatek za program s dravci (60 Kč) a svačinku (dostaneme v Polničce za 20 kč) uhradíme z třídního fondu. Pedag.doprovod KrPa, MaPát, HaVčel.

14. 4. ČT    VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

15.4. PÁ     STÁTNÍ SVÁTEK Velký pátekdepositphotos_97499326-stock-photo-easter-eggs-decorated-with-lace.jpg

18.4. PO     STÁTNÍ SVÁTEK Velikonoční pondělí

Do 14.4. budou napsány čtvrtletní prověrky z ČJ, MA, AJ, PRV, PŘ a VL.

20.4. ST      ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU – další info na webu školy

21.4. ČT    KONZULTACE PRO RODIČE OD 15.30 DO 17.00

- ve škole u třídních učitelek (Marta Pátková 3.-5.ročník, Věra Kovářová 1.-2.ročník)

22.4. PÁ    Den země – 1.-2.vyuč.hodinu eko aktivity ke Dni země, po svačině půjdeme uklízet okolí obce (zapojení do projektu Čistá Vysočina) Děti prac.oděv, rukavice, pytle budeme mít od Kraje Vysočina

28.4. ČT ČARODĚJNICE – spaní ve škole, sraz 17.00, opékání buřtů+výlet

 • S programem budou děti seznámeny

VYHLAŠUJEME RECITAČNÍ A PĚVECKOU SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 5.5. se od 11.00 do 12.35 uskuteční soutěž ve zpěvu a v recitaci pro děti zš a mš. Účast povinná pro 1.-5.ročník, děti se mohou zúčastnit v jedné z kategorií (zpěv nebo recitace) nebo se mohou zúčastnit obou kategorií. Do konce dubna nahlaste třídním učitelům název a autora písně/básně.

 

29.4. PÁ     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE 9.00-10.00

                   - pohádka O červené Karkulce – pěvecký kroužek v 9.00, v 9.30

                   - ukázka výukových programů na PC, interaktivní tabule

                   - veřejnost prohlídka školy

 

                   10.00-11.00 Beseda se spisovatelem Opatřilem – Kapřík Metlík

                   Poplatek 60 Kč bude uhrazen z třídního fondu.

Всю информацию,касающуюся приема в школу и детский сад ,найдете на сайте www.skola.skrdlovice.cz

Внимание, согласно школьному приказу для иностранных граждан c временной защитой / дети с Украины/  запись в школу и детский сад состоится 01 06 2022г. Все необходимые документы такие же  как при записи детей в Чешской республике. Дети с Украины должны проживать в районе Шкрдловиц ,принимаются дети в возрасте 3 года и старше, заявки принимаются пока есть свободные места. Вся документация / заявление решение / только на чешском языке. При условии подачи заявления на родном языке необходимо приложить официальный перевод на чешский язык. Перевод документа оплачивают родители. Общение между представителями школы и родителями только на чешском языке.

Остальная информация по тел 566659185, 608539572

Mgr. Věra Kovářová, директор школы.

Vážení rodiče,

zápis do 1.ročníku se uskuteční ve středu 20.4.2022, kdy proběhne formální část zápisů i motivační část s dětmi. 

POZOR pro "cizince s dočasnou ochranou" (ukrajinské děti) proběhne zápis v termínu 1.6.2022, všechny požadované dokumenty viz níže jako u zápisu českých dětí, Žádosti se přijímají a rozhodnutí se vydávají pouze v českém jazyce. Pokud bude žádost podána v rodném jazyce, musí žadatel doložit úředně ověřený překlad pořízený na vlastní náklady žadatele. Škola komunikuje pouze v češtině.

Žádost je rovněž možné doručit do školy v době od 11.4. do 20.4. 2022.

Zápis se týká:

 • předškolních dětí narozených v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
 • dětí, jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: poštou nebo osobně

Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo přímo do schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. 

K zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • prostou kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  (v případě předčasného zápisu, popř. je-li dítěti vydáno)

Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, děti nechodí osobně k zápisu,  zákonný zástupce předloží:

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Škrdlovice se uskuteční 4.5.2022.

Žádost o přijetí najdete níže ke stažení nebo si ji vyzvedněte na dnech otevřených dveří  29.4., 2.-3.5. 9-11 v Škrdlovice. 

Podání žádostí o přijetí proběhne dne 4.5.2022.

POZOR pro "cizince s dočasnou ochranou" (ukrajinské děti) proběhne zápis v termínu 1.6.2022, všechny požadované dokumenty viz níže jako u zápisu českých dětí, Ukrajinské děti musejí mít pobyt ve spádové obci a berou se věk 3+ do naplnění kapacity. Žádosti se přijímají a rozhodnutí se vydávají pouze v českém jazyce. Pokud bude žádost podána v rodném jazyce, musí žadatel doložit úředně ověřený překlad pořízený na vlastní náklady žadatele. Škola komunikuje pouze v češtině.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :

1. poštou na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání na poštu)
2. osobním podáním zákonným zástupcem ve škole na adrese MŠ Škrdlovice 110

a to dne 4.5.2022 od   9 do 15 hodin v MŠ u vedoucí učitelky M. Koňaříkové 

Zákonní zástupci dítěte doručí : 

- řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
- potvrzení lékaře o zdravotním stavu
- kopii rodného listu dítěte
- kopii občanského průkazu zákonného zástupce
- kopii očkovacího průkazu dítěte a osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro případné dotazy můžete volat na tel. 566659185 nebo psát na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které se potom objeví ve vyvěšeném rozhodnutí o přijetí. 

 

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU