Vážení rodiče, milé děti,

nezisková organizace Veselá věda, kterou někteří znáte z pořadu České televize UčíTelka, připravila pro děti z naší školy zábavně-naučná videa na různá témata z oblasti přírodních věd.   Jejich součástí jsou i návody na pokusy, které si děti mohou dělat samy doma  (většinou bez pomoci dospělého). Videa mohou být vhodným doplňkem online výuky prvouky nebo přírodovědy a jsou koncipována tak, aby dětem zprostředkovala zábavu i inspiraci pro trávení volného času, ale nepřidávala domácí úkoly. Děti si hravou formou rozšíří své znalosti, podnítí svoji zvídavost a určitě je to bude bavit.

YouTube knihovnu s videi, kam každý týden přibude nová epizoda, najdete zde a pokud by proklik nefungoval, celý odkaz je tady:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

Nabízíme k prodeji kovové patrové postýlky pro předškolní děti, délka 120cm, cena 100 Kč/ks. Máme na prodej 6ks. V případě zájmu volejte panu školníkovi Nejedlému 776636399.

IMG_20200414_102841.jpg

UPOZORNĚNÍ - STARŠÍ ÚKOLY (KDYBYSTE SE K NIM POTŘEBOVALI VRÁTIT) JSEM PŘESUNULA DO SEKCE PUBLICITA ŠKOLY, ABY NEBYLY ZAHLCENY AKTUALITY. V.KOVÁŘOVÁ

Milé děti, věříme, že jste si s rodiči Velikonoce užily, a nyní se zase můžeme pustit do další práce. Příští týden Vám připravíme čtvrtletní testy k opakování, potom je vypracované vhodíte do schránky. Opakovat budeme učivo ČJ, Ma, Aj, Prv, Př, Vl. Další informace dostanete příští pondělí. Pěkný jarní týden Vám všem přejí vaše paní učitelky.

ÚKOL DO HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO VŠECHNY: Poslechni si a zazpívej si Hlavně, že jsme na vzduchu https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslav-a-sverak-zdenek/hlavne-ze-jsme-na-vzduchu-73138

1.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Slabikář str.68-71 (písmeno Ř,ř), Písanka 3 str. 14-16,

Učíme se písmena str.25-26 + nauč se na str.26 básničku, pěkně vyslovuj

Pošlu na mail další kapitolu z Elvíry

MATEMATIKA: str. 39-42, malý PS 3.díl udělej si dvě strany, procvičuj na PC

Prosím do mailu o informaci, na které straně v malém prac.sešitě jste, děkuji.

PRVOUKA: str. 60 - STROMY A KEŘE

- rozlišit keř a strom

- projít zahradu a podívat se jaké ovocné stromy máte

- na zahradě se podívat i na keře

2.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: prac.sešit str.11-14 – procvičujeme psaní hlásek uvnitř slov

ČTENÍ Se zvířátky do pohádky čti str.10-14, pošlu na mail další kapitolu z Elvíry

Písanka str.21

MATEMATIKA: Násobení a dělení 6 – uč.str.9-12 Nauč se násobky šesti a procvičuj násobení a dělení zpaměti.

Vyzvedni si ve škole Procvičovací sešit č.3 a vypracuj si str.1-2 (bude to za dveřmi školy na židli, nejlépe přijď dnes nebo ve středu mezi 9-11)

Také procvičuj na počítači – Silcom (matematiku nebo geometrii)

Připomínám: odevzdej Danieli Matematiku učebnice č.6, Fanda má pochvalu a hodnocení 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRVOUKA: UČ.str. 54 - ZAHRADA NA JAŘE

- na papír nakreslit obrázek rajčete a popsat jak je v učebnici

- projít si otázky v učebnici v zeleném rámečku

PS.str.54

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Slovní druhy: Opakování s vílou - Uč.str.96, Ps str.63, Sloh: Popis hračky – Uč.str.97- přečti si text a odpověz ústně na otázky. Rod podstatných jmen .Uč.str.98 (opakování z 2.r.), písemně - Uč.str.98/2 - přepiš do sešitu, str.98/3 -ze cv.1 vypiš a rozděl vyznačená podstatná jména do tří sloupečků (ten, ta, to)

MATEMATIKA: Sčítání a odčítání do 1000: Sčítání -písemně Uč.str.8/počítej podle vzoru z učebnice do sešitu, procvič - Uč.str.8/6a,       Odčítání – písemně Uč.str.9/2a, počítej podle vzoru z učebnice do sešitu, procvič uč.str.9/5a, Ps str.3

PRVOUKA: Opakování učiva: Uč.str.57- v Opakování č.5 vylušti tajenku, Ps str.43, Nové učivo: Člověk – části těla (opakování z 2.r.), Uč.str.58, Ps.str.44/1 - vystřihni popisky a nalep tam, kam patří

ANGLIČTINA: Lekce 23 – Zelenina, Uč.str.48/1, slovíčka na PC- Angličtina pro děti on-line-obrázkový slovník - Vegetable,  Ps.str. 48/1,2  Uč.str.48/2, Ps. str.48/3 , napsat a naučit nová slovíčka

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Slovesný způsob oznamovací: Uč.str.106, zápis do sešitu Čj, dále písemně Uč.str.106/4a,b -vypiš slovesa a urči osobu, číslo a čas,  Slovesný způsob rozkazovací:Uč.str.107,zápis do sešitu Čj, Ps str.62

  1. ročník - zápisy

Český jazyk

Slovesné způsoby

-oznamovací (učíš se, učíte se)

-rozkazovací (uč se! učte se!)

 -podmiňovací (učil by ses, učili byste se)

Způsob oznamovací: - čas přítomný (běhám)

                                     - čas minulý (běhal jsem)

                                     - čas budoucí (budu běhat, zaběhám si)

Způsob rozkazovací: -tvary rozkazovacího způsobu se tvoří jen ve 2.os.č.j. (kresli)

                                                                                                                v 1.os.č.mn. (kresleme)

                                                                                                                ve 2.os.č.mn. (kreslete)

Pamatuj! U sloves v rozkazovacím způsobu neurčujeme čas.

MATEMATIKA: Sčítání a odčítání přirozených čísel: Uč.str.8, písemně procvič Uč.str.8/2,4,6  Vztahy mezi sčítáním a odčítáním: Uč.str.9,písemně procvič Uč.str.9/8 ,  Ps.str.5,6

PŘÍRODOVĚDA: Rostliny na louce: Uč.str.68, zápis do sešitu, Ps str.37/2,3. Podívej se na videa na www. edu.ceskatelevize.cz - ČT edu  - 1.stupeň ZŠ – Přírodověda, např. Pozdní jaro a rozkvetlé louky, Louka v červenci

Přírodověda - ZÁPIS

Rostliny na louce

-trávy (lipnice luční)

-byliny (pampeliška lékařská)

Trávy

Jsou základem každé louky.

Stavba těla trávy (překresli si obrázek z uč.str.68)

Byliny

-jarní (vypiš z uč.str.69)

-letní (vypiš z uč.str.69)

-jedovaté (vypiš z uč.str.69)

VLASTIVĚDA: Opakování učiva:Uč.str.17 -  Opakování č.2-mapy,vylušti tajenku,  Nové učivo: Povrch Země - Uč.str.18,zápis do sešitu, Ps.str.13,Povrch ČR – Uč.str.19-20, sleduj popis  povrchu ČR v učebnici a vyhledávej na mapě, Ps.str.14-15, na www.edu.ceskatelevize.cz -  Vlastivěda se podívej na videa  např. Krkonoše, Jizerské hory

Vlastivěda - ZÁPIS

Zemský povrch

Povrch Země tvoří vyvýšeniny (kopec, hora) a sníženiny (údolí).

Kopec (překresli obr. z uč.str.18 a popiš jeho části)

Každé místo na zemi má svoji nadmořskou výšku (tj. výška měřená od hladiny moře, např.600 m.n.m.)

Typy povrchu podle nadmořské výšky

-nížina (do 200 m.n.m.)

-vysočina (nad 200 m.n.m.)

Typy zemského povrchu podle výškových rozdílů

-rovina

-pahorkatina a vrchovina

-hornatina

(překresli obr.z uč.str.18)

ANGLIČTINA: Lekce 23 - Danův den,Uč.str.49/4 – čti věty a opravuj chybné časové údaje podle cv.str.48/1. Pročti si pravidla, jak se tvoří přítomný čas prostý v uč.str.49/5 a opiš si krátký zápis do sešitu. Ps str.49/4,5. Na www.jazyky-online.info procvič Lesson 5/2

Angličtina - ZÁPIS

Přítomný čas prostý vyjadřuje děj, který probíhá v přítomnosti opakovaně a často (ne právě teď) (Např. Já vstávám v osm hodin. I get up at eight.)

Většina významových sloves přibírá ve 3. os.č. j. koncovku -s (např. he writes, she eats), některá koncovku -es (he washes, she goes).

Pan Hrubec, který k nám pravidelně jezdí s krásnými divadelními představeními, nahrál pohádku Zvířátka a loupežníci na Youtube, kde si pohádku už můžete sami objednat a pustit.

Zde je zvací filmeček  https://www.youtube.com/watch?v=NGdpZZW2Xwk
který odkazuje na web p.Hrubce http://www.drevenedivadlo.cz/index.html , kde je vpravo
ve  facebookovém okénku návod, jak se kouknout na představení na Youtube.

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU