Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy. Obsah poskytovaných poradenských služeb je v souladu s platnou legislativou (vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).
Poradenské služby jsou v naší škole zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, nedílnou součástí je spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky a vedením školy.
Mgr. Marta Pátková
výchovná poradkyně
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Věra Kovářová
školní metodička prevence
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní cíle ŠPP
• vytváření vhodných podmínek a příznivého klimatu pro výchovu a vzdělávání všech žáků
• prevence a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží
• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• prevence a řešení rizikového chování žáků
• spolupráce se zákonnými zástupci žáků v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
• spolupráce s pedagogy MŠ v oblasti připravenosti dětí na školní docházku
• poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání žáků (na 2. stupni základních škol nebo na víceletých gymnáziích)

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU