3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

 I.on-line hodina – Vyjm.slova po b: příbytek – nábytek – dobytek, PS -  Vyjm. slova nově str.12, PS str.33/1 -4, PSANÍ: Písanka str.19

II.on –line hodina – Vyjm. slova po b: obyčej – bystrý – bylina, PS – Vyjm.slova nově str.14, PS str.33/1-5, PSANÍ: Písanka str.20 

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Násobení a dělení číslem 7: Uč.str.37/3 –písemně do sešitu, PS str.25

II.on-line hodina – Procvičování násobilky: Uč. str.38/7 – piš příklady a vypočítej je, PS str.26 (př.5 zapiš do sešitu)

PRVOUKA: Povolání -  PS str.19, Opakování č.2 – PS str.20

ANGLIČTINA: Lekce 10 :Kolik je hodin? – PS str.22,23  

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm.slova po p:Uč.str.43/15 – napiš věty, PS - Vyjm. slova nově str.39,46, PS str.31

II.on-line hodina – Vyjm.slova po s: Uč.str.44/ 23 a, Vyjm. slova nově str.47 53, PS str.32/13 - 15

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Písemné dělení: PS str.21/12 – 1. sloupeček( napiš do sešitu,kontrolu proveď násobením), př.14,16,  Uč.str.40/2 – slovní úloha

II.on-line hodina – Písemné dělení – procvičování: PS str.21/12 – 2. sloupeček (napiš do sešitu i s kontrolou), př.19, Uč.str.40/3

PŘÍRODOVĚDA: Opakování č.1 – PS str.15, Podzim – PS str.16/2,3, Les – PS str.17 str.18/2

VLASTIVĚDA: Lucemburkové na českém trůnu:  Zápis – Nejvýznamnějším  Lucemburkem  na českém trůnu byl Karel IV – Otec vlasti .(z Uč. str.31 vypiš jeho nejslavnější stavby a činy). Dále na internetu zjisti, co všechno patří mezi české korunovační klenoty a kde jsou uloženy, zapiš do sešitu. PS str.18,19

ANGLIČTINA: Lekce 10 – Jak se máš?  Do sešitu si opiš z Uč.str. 22 – Časování slovesa to be – být, PS str.22

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm. slova – opakování: Písemně Uč.str58/5, PS str.30,31/4,5,6

II.on-line hodina -  Vyjm slova:  Písemně Uč.str.59/9, str.60/14,  PS str.31/7,8,9

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Porovnávání: Uč.str.33/15, PS str.16

II.on-line hodina – Zaokrouhlování: Uč.str.35/3 – 3.a 4. sloupeček,  str.35/4 – 3. a 4. sloupeček str.35/8 – 3.a 4. Sloupeček,PS str.17

GEOMETRIE:  Konstrukce čtverce: PS str.47/3 a př. za čarou

PŘÍRODOVĚDA: Ochranný obal Země: Zápis – Země je obklopena atmosférou, která je tvořena vzduchem (překresli do sešitu obr. Složení vzduchu z Uč.str.29). Dále z Uč.str.29 opiš funkce atmosféry. PS str.19/17, str. 20/18,19

VLASTIVĚDA: II. světová válka: Zápis – II. sv. válka začala napadením …… v roce …… .. .Trvala ….let. Skončila porážkou ……… .  Naši zemi od západu osvobodila armáda ……..,od východu armáda --------- Připojilo se k nám znovu………..a stali jsme se tak opět samostatným státem - …………… . PS str.26,27

ANGLIČTINA - on-line dle rozvrhu na Teams

Byl upraven rozvrh on-line výuky, podívejte se na Teams.

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova :  bydlet - obyvatel – byt, PS str.32, vyjmenovaná slova nově – str.10/1,3,4    PSANÍ: Písanka str.18

MATEMATIKA: Násobení a dělení číslem 6: Písemně Uč.str.36/7,8,   PS str.24

PRVOUKA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-5 (nakopírovaný list), PS str.19, slovíčka

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Magikem č.2 – PS str.28,  Vyjmenovaná slova po m : Vyjmenovaná slova nově – str.29,38,   PS str.30

MATEMATIKA: Písemné dělení:  Uč.str.39/ 3. a 4. sloupeček, dodělat v PS str.19 GEOMETRIE: Rýsování kolmic a rovnoběžek: PS str.40

PŘÍRODOVĚDA: ON-LINE

VLASTIVĚDA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-8 (nakopírovaný list), Lekce 9: Otázka Have you got ….? (Máš……..? Krátká odpověď: Yes, I have. (Ano, mám.)

                             No, I haven’t. ( Ne,nemám.)  , PS str.20

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Fipíkem č.1 v PS str.22, Opakování s Fipíkem č.2 v PS str.29

MATEMATIKA: Porovnávání čísel do 1 000 000:  Uč.str.31/4 – růžový sloupeček,str.32/10 – zelený sloupeček, PS str.15

GEOMETRIE: Čtverec a obdélník: PS str.47/1,2

PŘÍRODOVĚDA:Měsíc – dokončení: PS str.16/ úkol puzzle – vypočítej, cv.10,  Střídání dne a noci, časové jednotky:  Zápis – Doplň časové údaje: Doba jednoho otočení Země kolem své osy - . Doba oběhu Měsíce kolem Země - .Doba oběhu Země okolo Slunce -. Střídání ročních období:Zápis -  Doplň data: jarní rovnodennost -,letní slunovrat – podzimní rovnodennost -, zimní slunovrat -

VLASTIVĚDA: Test – Novověk (Uč.str.25 -  nakopírovaný list ), PS str.25 – dokončit,                          

Druhá světová válka: Zápis – Události před vypuknutím II. sv.války: V ČSR se stal novým prezidentem …….. . V Německu vznikla nacistická strana v čele s …….. . V roce 1938 byla v Mnichově podepsána dohoda o předání ……………. .  15.3.1939 byl zbytek naší země …… , naše země dostala jméno ……….. .  

ANGLIČTINA - on-line středa 11.-11.30, čtvrtek 12-12.30, vyzvednout ve středu do 10.30, samostatatně opakovací test - odevzdejte v pátek do 12 hodin ve škole

Vážení rodiče, ve středu 18.11. přivítáme opět naše prvňáčky a druháčky ve škole. Už se na ně těšíme. Z provozních důvodů nebude do 20.11. oběd, školní jídelna je uzavřena. Provoz ŠD dle domluvy, která proběhla při on-line hodině. CELÁ VÝUKA A POBYT VE ŠKOLE POVINNĚ V ROUŠKÁCH. Prozatím bude změněný rozvrh hodin, výuka TV a HV není povolena. Nový rozvrh si zapište, aby děti nosily učení správně.

NOVÝ ROZVRH PRO 1.-2.ROČNÍK

PO  ČJ, MA,ČTENÍ (VeKo)   PRVOUKA (MaWag)

ÚT  ČJ, MA (VeKo)  VV,VV (MaWag)

ST  ČJ, MA, AJ (VeKo)  PRV (MaWag)

ČT  ČJ, ČTENÍ, MA, MA (VeKo)

  ČJ, ČTENÍ (VeKo) PČ,PČ - případně v dobrém počasí vycházka  (MaWag)

Každý den končí vyučování v 11.40.

Od 23.11. by měl být zahájen provoz ŠJ, info bude opět na webu.

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti, máme před sebou další dny distanční výuky.

K pravidlům distanční výuky připomínáme následující:
Evidence docházky
Na rozdíl od jarního období je účast žáků na distanční výuce povinná. Absence bude sledována na jednotlivých hodinách vedených formou Teams konferencí a také bude posuzována na základě plnění a odevzdávání zadaných úkolů. Hodiny, na kterých žák nebude přítomen, musí zákonný zástupce nejpozději do tří dnů omluvit třídnímu učiteli. 
V době, kdy výuka neprobíhá on-line, by se žák dopoledne měl věnovat zadaným úkolům. Je potřeba si učivo rozložit do celého týdne, aby se v pátek nestalo, že dítě dělá vše naráz. Snažíme se učivo na dny i rozepsat v úkolech.

Nově budeme zadané úkoly kontrolovat týdně. Pro vás to bude znamenat, že učivo děti vypracují v pondělí až čtvrtek (písemné úkoly). V pátek dopoledne mezi 8.00-12.00 odevzdáte školní sešity, pracovní sešity atd. za první vchodové dveře školy do krabice, která bude připravena pro každý ročník. My si je vyzvedneme, opravíme a v pondělí v 8.00 ráno budou připraveny na témže místě.

Pozor v týdnu 16.-20.11. bylo na 16.11. plánované ředitelské volno a v úterý 17.11. je svátek, nové úkoly budou tedy připravené až od středy do pátku. Opravené sešity si v tomto týdnu musíte vyzvednout ve středu 18.11. do 12 hodin.

V PŘÍPADĚ RESPIRAČNÍ NEMOCI V RODINĚ ČÍ NÁKAZY COVID-19 ÚKOLY NEODEVZDÁVEJTE.

V pátek nám přineste také žákovskou knížku, abychom mohly dětem zapisovat známky.

Mějte se dobře, přejeme hodně zdraví a pohody. A děkujeme za všechny vaše reakce, připomínky, prostě za váš zájem. Kolektiv ZŠ

ŠKOLNÍ PRÁCE NA TÝDEN OD 9.11.-13.11.

Vazeni rodice, ve cvrtek 5.11. v 10.00 se s vami a s detmi spojime pres aplikaci Teams, tak budte ve strehu u PC. Dekujeme :-) VK
Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU