Vážení rodiče, 25.května budeme otevírat opět základní školu. Docházka nebude povinná, je na vašem zvážení, či nadále zůstanete s dítětem na ošetřovném, či dítě bude do školy docházet. Dle posledních informací - ošetřovné rodičům v ZŠ i v MŠ zůstává, pokud dítě nechají doma. Podrobné podmínky nástupu do ZŠ si prosím přečtěte níže v příloze. Rovněž při prvním nástupu vyplňte čestné prohlášení, které je rovněž v příloze (datum na Čestném prohlášení musí být v den nástupu tedy 25.5.!). Jak bude probíhat výuka rozepíši níže, provoz školní družiny bude denně do 15.00, v odpoledních hodinách budou probíhat také kroužky, které nám po dobu uzavření školy odpadly (termíny kroužků dostanou děti na lístečku).

S pozdravem a přáním pevného zdraví Věra Kovářová, ředitelka.

Opatření pro vstup do ZŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pondělí výuka podle rozvrhu

Úterý výuka dle rozvrhu, pouze VV+PČ bude vyučováno zvlášť v I. a ve II.třídě (učí MaPát, MaWag), na oběd půjde 1.-2.roč.po 4.hodině, 3.-4. roč.po 5.hodině

Středa 1.-3.hodinu dle rozvrhu, 4.hodinu nebude TV, 1.-2.ročník relaxace, 3.-4.roč.ČT, PŘ (místo 5.hodiny), 5.hodina už nebude, ale 3.-4.ročník půjde na oběd až po páté hodině

Čtvrtek 3.hodinu nebude HV, 4.hodina se posune do 3.hodiny, 4.hodinu 1.-2.ročník relaxace, 3.-4.roč.ČTENÍ, 5.hodina už nebude, ale 3.-4.ročník půjde na oběd až po páté hodině

Pátek   1.-3.hodinu dle rozvrhu, 4.hodinu nebude TV, 1.-2.ročník relaxace, 3.-4.roč.výuka dle dohody s p.uč., 5.hodina už nebude, ale 3.-4.ročník půjde na oběd až po páté hodině

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU