KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU

Vážení rodiče,
díky situaci, která stále panuje,proběhne i letos zápis bez osobní účasti dětí. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se
doručí do školy v době od 12.4. do 21.4. 2020. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Zápis se týká:

 • předškolních dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
 • dětí, jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy gwzmh7c
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy.
Toto je znění zákona.

Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo přímo do  schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. 

K zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • prostou kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  (v případě předčasného zápisu, popř. je-li dítěti vydáno)

Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházkypředloží zákonný zástupce:

 • žádost o odklad
 • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
 • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení lékaře
Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU