4.5. ST             Zápis do MŠ 9.00 – 15.00 (info na webu školy)– MaKoň, VeKo

5.5. ČT            Recitační a pěvecká soutěž ZŠ a MŠ. Zahájení 11.00, ukončení do 12.30.

16.5.-20.5.      Testování žáků 5.ročníku – jsme zařazeni do celoplošného testování ČŠI, zajistí ŘŠ, rozpis bude upřesněn

17.5. ÚT         Program Hudební abeceda (hudební vystoupení) v 9.00 MŠ 10.00

                       V 10.00 1.-5.ročník (3.-5.roč.místo HV) Cena 50 Kč/dítě – bude vybráno od dětí

Pěvecký kroužek, bude posunutý, 13.45 odchod ze školy, 14.00 pěvecký kroužek a vítězové recitační a pěvecké soutěže vystoupí s programem Operetka Karkulka a krátkým pásmem na DPS, návrat do školy do 15.00

19.5.  PÁ        Divadlo Jan Hrubec – v MŠ, pro MŠ a 1.-5.ročník, v 10.30, cena ve výši 50 Kč bude vybrána

27.5. PÁ         Projektový den Povolání –8.00-11.45

                        9.00-11.00 budou probíhat prezentace pozvaných rodičů

                        8.00-8.45, 11.00-11.45 program ve třídách, (3.-5.roč. do 12.00)

30.5. PO         Program Planeta Země 2000 – Madagaskar s cestovatelem Adamem Lelkem

                        Vstup 80 Kč, bude vybráno od dětí

                        Nebude se účastnit 1.ročník, Ukrajinské děti ano. 30 dětí, doprava linkovým autobuse, čas bude upřesněn, program od 8.30 v kině ZR

1.6. ST            DEN DĚTÍ – 1.hodinu výuka, odchod ke Hrochovi, sraz v 9.00 se Světnovem, zmrzlina za 5 kč (uhradíme z TF), turnaj ve vybíjené se Světnovem, pro zájemce minigolf. Vyučující TV postaví družstvo dle počtu světnovských dětí.

                        13.00 – zápis do ZŠ pro ukrajinské děti

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU