Vážení rodiče,

zápis do 1.ročníku se uskuteční ve středu 20.4.2022, kdy proběhne formální část zápisů i motivační část s dětmi. 

POZOR pro "cizince s dočasnou ochranou" (ukrajinské děti) proběhne zápis v termínu 1.6.2022, všechny požadované dokumenty viz níže jako u zápisu českých dětí, Žádosti se přijímají a rozhodnutí se vydávají pouze v českém jazyce. Pokud bude žádost podána v rodném jazyce, musí žadatel doložit úředně ověřený překlad pořízený na vlastní náklady žadatele. Škola komunikuje pouze v češtině.

Žádost je rovněž možné doručit do školy v době od 11.4. do 20.4. 2022.

Zápis se týká:

  • předškolních dětí narozených v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016
  • dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
  • dětí, jejichž rodiče budou v letošním roce žádat o odklad povinné školní docházky

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: poštou nebo osobně

Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo přímo do schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. 

K zápisu zákonný zástupce předloží:

  • žádost o přijetí
  • prostou kopii rodného listu dítěte (neověřenou)
  • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
  • prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, pokud bylo vydáno
  • prostou kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
    (v případě předčasného zápisu, popř. je-li dítěti vydáno)

Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, děti nechodí osobně k zápisu,  zákonný zástupce předloží:

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU