Program : 

 • Seznámení se školním řádem, seznámení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je v platnosti od 13.9.
 • Provoz školy, obsazení, provoz školní družiny, připomínky vyučujících k výuce a pomůckám, akce školy, kroužky, PEC
 • Projekty – Školní mléko a ovoce, info MAS, Šablony II, Šablony III, SRP
 • Další, diskuze, výstava prázdninových deníků
  Seznámení se Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků, seznámení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je v platnosti od 13.9.: Z nařízení MZ musí nosit žáci roušky při pohybu v prostorách mimo třídu z důvodu setkávání se se žáky jiných tříd. Při výuce je nosit nemusí. Ale opatření jsou přísná, není tedy možné, aby žák s jakýmkoliv respiračním onemocněním školu navštěvoval. Proto prosíme, jakmile se u dětí objeví rýma, kašel, nachlazení, nechte je doma.

Školní jídelna – obědy jsou hrazeny inkasem z účtu, vše funguje ok. Jediný opakující se problém – omlouvání obědů – pouze u p. Jany Wagnerové ráno do 7.00, tel. 702023691

KROUŽKY – nabídli jsme osm kroužků – NYNÍ 58 PŘIHLÁŠENÝCH (27 DĚTÍ JE VE ŠKOLE). Všechny kroužky až na kroužek čtenářský se naplnili. Co se týká kroužku čtenářského – nově pro zájemce nabízíme docházku v pátek 13.30-15.00, začali bychom od října, kdo chce chodit, přihlásí se u p.ředitelky. Vedení kroužku paní Ludmila Filipová.

Kroužek keramický – díky projektu Šablony II jsme měli možnost pořídit pec na vypalování keramiky za 40 000 Kč. K tomu jsme pořídili další příslušenství v hodnotě 10 000 Kč. Děkuji rodičům, kteří pomohli se stěhováním pece. Děkujeme panu Aleši Vybíralovi, který přispěl na další příslušenství a vybavení sponzorským darem 10 000 Kč. Pokud byste někdo další měli zájem a chtěli nám přispět jakoukoli částkou na další provoz, tzn. především na hlínu atd., budeme moc rádi. Je možné se sponzorem uzavřít smlouvu a částku si následně odečíst z daní. Pokud byste byli ochotni přispět alespoň materiálně, potřebovali bychom např. staré dřevěné válečky, staré příbory, sítka apod., vše po domluvě s p.Markétou Wagnerovou. Příští týden se uskuteční projektový den zaměřený na práci s keramickou hlínou.

 • PROJEKTY ŠKOLY

– opět jsme zapojeni do dotace na školní mléko a ovoce do škol, 1x za 14 dní dostávají děti balíček s ovocem a neochucené mléko v krabičce 250ml. 

Dotace z programu MAS Havlíčkobrodsko

 • Dotace na školní hřiště – v současnosti schválená, realizace by měla proběhnout během podzimu
 • Dotace na vybavení školní jídelny (konvektomat, elektrická pánec, robot na těsto, maso atd., vybavení pro pitný režim) - v současné chvíli v procesu schvalování
 • Obě tyto dotace jsou ve výši 300000 Kč se spoluúčastí obce 20 %.

Dále pokračujeme v aktivitách projektu Šablony II (cca 700 000 Kč) podpora společného vzdělávání, projekt byl kvůli covidu posunut až do února 2022. Z tohoto projektu budeme ještě organizovat několik projektových dnů pro naši mš i zš a v rámci tohoto dobíhají kroužky deskových her a klub angličtiny. Současně jsme rozjeli projekt Šablony III, který na tuto dotaci navazuje a běží nyní od 1.září. Dostali jsme částku ve výši 465 000 Kč, z toho naše MŠ čerpá zhruba 230 000 na personální podporu – školního asistenta a na rozvojové aktivity v MŠ – projektové dny. V základní škole částku 235 000 Kč využijeme na ICT vzdělávání, já velmi věřím, že se nám podaří z tohoto projektu pořídit jednu interaktivní tabuli. Další aktivitami budou opět projektové dny pro žáky, profesní rozvoj pedagogů a zájmové kluby.

Co se týká plavání - na plavání budeme jezdit od 1.prosince do 9.února do bazénu v Hlinsku. Provoz bazénu a výuka bude žákům uhrazena, na dopravě se budou rodiče podílet, částka bude upřesněna.

  Informace ze Školské rady – při základní škole pracuje Školská rada, předsedkyní školské rady je Mgr. Lenka Novotná, za školu Mgr. Marta Pátková a zástupcem rodičů p.Radek Wagner. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci školy a ke školnímu vzdělávacímu programu a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu školy.

 • Dotazy, diskuze

Třídní fond - zůstatek k 30.6. byl 166 Kč.

16.9. divadlo 50 Kč/ dítě, bude uhrazeno z třídního fondu

Připomínáme, kdo neuhradil ŠD, třídní fond a kroužky, ať tak učiní do příštího týdne. Děkujeme!

Rodičům i dětem přejeme pohodový a klidný školní rok!

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU