Program : 

  • PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE ŠKOLY – INFORMACE A DISKUZE
  • Provoz školy v následujícím školním roce (MŠ počet dětí 26 – výjimka, provoz 6.30-15.30, ZŠ počet dětí 27, vyučující, školní družina ranní provoz 6.30-7.30, odpoledne do 15.30, v pátek do 15 hodin)
  • Informace ze školní jídelny – odhlašování obědů - odhlašovat včas, do 7 hodin ráno přes sms
  • Další - informace o plánovaných projektech z MAS (školní hřiště, vybavení školní jídelny), dotace Šablony II, Šablony III

Obec má v plánu celou budovu školy rekonstruovat. Na tuto rekonstrukci obec požádala o finanční dotaci 25 000 000 Kč (v tom 5 000 000 Kč spoluúčast obce) Ministerstvo financí. Dnes již víme, že tato dotace prozatím nebyla schválena a rekonstrukce se odkládá.

V případě obdržení dotace - jak by provoz školy probíhal:  Obec má již schválený projekt přestavby školy, rovněž je vydané stavební povolení. Byla vysoutěžena firma. Protože rekonstrukce bude velkého rozsahu, bude potřeba, aby se provoz celé školy, tedy školky, základní školy, i školní jídelny přesunul do náhradních prostor.

Tyto náhradní prostory jsme dostali nabídnuty od obce, hygiena provoz v těchto prostorách schválila. Vypadalo by to následovně – školka by byla umístěna v přísálí v kulturáku (na obecním úřadě), současně by byla pro provoz školní jídelny a kuchyně zapůjčeny prostory hospody, takže školka by s těmito prostory sousedila. Spaní dětí, lehátka, by byla umístěna v prostorách sálů nebo v zasedací místnosti hasičů. Provoz základní školy by se celý přesunul do penzionu vedle obce, kam by se přestěhovali lavice a pomůcky a tam bychom vyučovali.

Původně se počítalo, že by se provoz musel přestěhovat již o prázdninách, aby rekonstrukce mohla začít, ale v současné době toto vše není aktuální. Kdyby k tomu do budoucna došlo, moc bychom vás chtěli požádat o pomoc při stěhování, každá ruka bude dobrá. Pokud se objeví nabídka nového dotačního programu, bude obec o dotaci opětovně žádat.

V případě dalších dotazů pište na mail školy. Děkujeme. Kolektiv ZŠ a MŠ

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU