Vážení rodiče, minulý týden 16.-18.3.2021 navštívila naše on-line vyučování Česká školní inspekce. Jednalo se o tematickou inspekci zaměřenou na distanční vzdělávání žáků. Inspektoři navštívili u každé vyučující dvě – tři vyučující hodiny. Hospitace proběhly v těchto ročnících a předmětech: 1.ročník: ČJ, MA, PRV, 2.ročník: ČJ, MA, PRV, 3. ročník ČJ, MA, 4.ročník ČJ, MA. Inspekce vyhodnotila vedení distanční výuky u všech pedagožek jako kvalitní, při prezentaci učiva jsou využívány obrazové materiály a jiné pomůcky, jsou v dostatečné míře využívány mezipředmětové vztahy. Byla vyzdvižena velká výhoda naší málotřídní školy v nízkém počtu žáků, žáci byli pochváleni jako aktivní, soustředící se a spolupracující. Díky 100% zapojení všech žáků je distanční výuka na velmi dobré úrovni, tematické plány učiva jsou plněny a učivo není potřeba redukovat. Počet hodin on-line výuky byl zhodnocen jako zcela dostatečný. Nové metodické doporučení MŠMT (viz níže) uvádí počet hodin distanční výuky dokonce nižší než na naší škole.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO VÁS: Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví | edu.cz

Níže se můžete seznámit s Tematickou zprávou ČŠI „Distanční vzdělávání v základních a středních školách“ – z této zprávy jednoznačně vyplývá, že úroveň distančního vzdělávání na málotřídních školách vykazuje velké zlepšení od jara 2020 a je na velmi dobré úrovni.

TZ_Distancni-vzdelavani-v-ZS-a-SS_brezen-2021.pdf (csicr.cz

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU