Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  • Předávám odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli,

který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučuji si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost......viz další odkaz:

              https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU