ŠKOLNÍ PRÁCE NA TÝDEN OD 14. -18.12.

1.ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK: čtěte ve Slabikáři str.26-31, písanka 2 str.1-7 (musíte si vyzvednout ve škole, bude připraveno na židli za dveřmi dnes do 12 a zítra dopoledne od 8 do 12), ve čtvrtek budeme spolu číst ze Slabikáře online

MATEMATIKA: procvičujeme +- do 10 Alter str.23-29 (každý den jedna strana, potom ještě v pondělí a v úterý nebo přes prázdniny), procvičovací sešit 2.díl dokončit celý přes vánoční prázdniny, v Barevných příkladech dobrovolně můžeš udělat až po str.30 dle vlastního výběru

PRVOUKA: proběhne on-line - Vánoce

Angličtina pro děti a nejmenší online | Jazyky-online.info (jazyky-online.info)

Turkey Trouble | LearnEnglish Kids | British Council

Santa, Santa, high in the sky | LearnEnglish Kids | British Council

2.ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK: pouze dokončíme spolu uč.str.40/2,3 - uděláme si spolu online ve čtvrtek, PS str.28 uděláme si spolu online, dál v ČJ pokračovat budeme až po Vánocích,  písanka - udělej si str. 17-28, každý den jednu stranu, pracuj i přes vánoční prázdniny

MATEMATIKA: sešit Už počítám do 100 str.38-48 (pracuj i přes vánoční prázdniny), Alter str. 10,11,12, Barevné příklady str.8

PRVOUKA:  proběhne on-line - Vánoce

Angličtina pro děti a nejmenší online | Jazyky-online.info (jazyky-online.info)

Turkey Trouble | LearnEnglish Kids | British Council

Santa, Santa, high in the sky | LearnEnglish Kids | British Council

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: I.on-line: Vyjm.slova po m (dmýchat-chmýří-nachomýtnout se-Litomyšl),  Uč.str.59, PS str.39, Vyjm.slova nově str.37

II.on-line:Vyjm. slova po b,l,m – opakování učiva, Vyjm.slova nově str.38, Psaní – Písanka po str.23

MATEMATIKA: I.on-line:Opakování učiva:Pro čiperné počtáře , PS str.33,  Barevné příklady po str. 11

II. on -line: Geometrie :Polopřímka,opačné polopřímky – Uč.str.117-118, PS str.44-45

PRVOUKA: I.on -line:  Opakování učiva, Uč.str.30 – přes folii

II. on –line:Vánoce - Čítanka str.64-68, str.65 - Co už víš, přes folii , Silvestr a Nový rok str.72 -73

ANGLIČTINA: I.on-line: Dokončení lekce 12, Uč.str.27, PS str.27

II.on-line:Lekce 13 – Vánoce,Uč.str.28-29, PS str.28-29, napsat a naučit se nová slovíčka

Angličtina pro děti a nejmenší online | Jazyky-online.info (jazyky-online.info)

Turkey Trouble | LearnEnglish Kids | British Council

Santa, Santa, high in the sky | LearnEnglish Kids | British Council

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: I.on-line: Slovesa:Uč.str.53, PS str.38,  Příslovce: Uč.str.55, PS str.38

II.on-line: Předložky: Uč. str.56, PS str.39,  Spojky: Uč.str.57, PS str.39 ,  Sloh: Těšíme se na Vánoce, Uč. str.61/4 – vymysli krátkou vánoční básničku, Čtení : Čítanka str.62 – 73 , čtení o Vánocích

MATEMATIKA:I.on-line:Čísla větší než 10 000, Uč.str.48-49, PS str.24, Barevné příklady str.5,8

II.on-line: Geometrie: Konstrukce trojúhelníku, Uč.str.121 – postup rýsování, PS str.42/2

PŘÍRODOVĚDA: I.on-line: Ostatní rostliny v lese: Uč.str.36, Význam lesa: uč.str.37, PS str.20/9

II.on-line:Živočichové v lese:Uč.str.38-40, PS str.20/10

VLASTIVĚDA: I.on-line: Co se dělo po husitských válkách: Uč. str.38, PS str.24/1

II.on-line: Jagellonci českými králi: Uč.str.39, PS str.24/2,3

ANGLIČTINA: I.on-line: Dokončení lekce 12- Moje záliby: Uč.str.27, PS str.27/7,8

II.on-line: Lekce 13: Moje nové pastelky:Uč.str.28, PS str.28, napsat a naučit se nová slovíčka

Angličtina pro děti a nejmenší online | Jazyky-online.info (jazyky-online.info)

Turkey Trouble | LearnEnglish Kids | British Council

Santa, Santa, high in the sky | LearnEnglish Kids | British Council

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: I.on-line:Číslo a rod podstatných jmen:Uč.str.72-74, PS str.38

II.on-line:Skloňování podst.jmen. Uč.str.75-77, PS str.39

MATEMATIKA: I.on-line:Čísla větší než 1 000 000: Uč.str.42, PS str. 21

II.on.line:  Geometrie: Konstrukce obdélníku: Uč.str.130, PS str.47-48

PŘÍRODOVĚDA: I.on-line: Mírný pás: Uč.str.36-37, PS str.25/5,6

II.on-line: Subpolární a polární pás: Uč.str.38-39,PS str.25/7

VLASTIVĚDA: I. On-line: ČR se rozděluje:  Uč.str.41, PS str.31/4

II.on-line: Vánoce:   Obyčeje a pověry- Čítanka str.65, čtení o Vánocích –Čítanka str.67-71

INFORMATIKA: Soutěž -  Hravě žij zdravě, další část

ANGLIČTINA - procvičování hodin What´s the time?, prac.sešit 11.lekce, Christmas, slovíčka 12.lekce - opsat a naučit přes svátky

Angličtina pro děti a nejmenší online | Jazyky-online.info (jazyky-online.info)

Turkey Trouble | LearnEnglish Kids | British Council

Santa, Santa, high in the sky | LearnEnglish Kids | British Council

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU