3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

 I.on-line hodina – Vyjm.slova po b: příbytek – nábytek – dobytek, PS -  Vyjm. slova nově str.12, PS str.33/1 -4, PSANÍ: Písanka str.19

II.on –line hodina – Vyjm. slova po b: obyčej – bystrý – bylina, PS – Vyjm.slova nově str.14, PS str.33/1-5, PSANÍ: Písanka str.20 

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Násobení a dělení číslem 7: Uč.str.37/3 –písemně do sešitu, PS str.25

II.on-line hodina – Procvičování násobilky: Uč. str.38/7 – piš příklady a vypočítej je, PS str.26 (př.5 zapiš do sešitu)

PRVOUKA: Povolání -  PS str.19, Opakování č.2 – PS str.20

ANGLIČTINA: Lekce 10 :Kolik je hodin? – PS str.22,23  

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm.slova po p:Uč.str.43/15 – napiš věty, PS - Vyjm. slova nově str.39,46, PS str.31

II.on-line hodina – Vyjm.slova po s: Uč.str.44/ 23 a, Vyjm. slova nově str.47 53, PS str.32/13 - 15

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Písemné dělení: PS str.21/12 – 1. sloupeček( napiš do sešitu,kontrolu proveď násobením), př.14,16,  Uč.str.40/2 – slovní úloha

II.on-line hodina – Písemné dělení – procvičování: PS str.21/12 – 2. sloupeček (napiš do sešitu i s kontrolou), př.19, Uč.str.40/3

PŘÍRODOVĚDA: Opakování č.1 – PS str.15, Podzim – PS str.16/2,3, Les – PS str.17 str.18/2

VLASTIVĚDA: Lucemburkové na českém trůnu:  Zápis – Nejvýznamnějším  Lucemburkem  na českém trůnu byl Karel IV – Otec vlasti .(z Uč. str.31 vypiš jeho nejslavnější stavby a činy). Dále na internetu zjisti, co všechno patří mezi české korunovační klenoty a kde jsou uloženy, zapiš do sešitu. PS str.18,19

ANGLIČTINA: Lekce 10 – Jak se máš?  Do sešitu si opiš z Uč.str. 22 – Časování slovesa to be – být, PS str.22

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:

I.on-line hodina – Vyjm. slova – opakování: Písemně Uč.str58/5, PS str.30,31/4,5,6

II.on-line hodina -  Vyjm slova:  Písemně Uč.str.59/9, str.60/14,  PS str.31/7,8,9

MATEMATIKA:

I.on-line hodina – Porovnávání: Uč.str.33/15, PS str.16

II.on-line hodina – Zaokrouhlování: Uč.str.35/3 – 3.a 4. sloupeček,  str.35/4 – 3. a 4. sloupeček str.35/8 – 3.a 4. Sloupeček,PS str.17

GEOMETRIE:  Konstrukce čtverce: PS str.47/3 a př. za čarou

PŘÍRODOVĚDA: Ochranný obal Země: Zápis – Země je obklopena atmosférou, která je tvořena vzduchem (překresli do sešitu obr. Složení vzduchu z Uč.str.29). Dále z Uč.str.29 opiš funkce atmosféry. PS str.19/17, str. 20/18,19

VLASTIVĚDA: II. světová válka: Zápis – II. sv. válka začala napadením …… v roce …… .. .Trvala ….let. Skončila porážkou ……… .  Naši zemi od západu osvobodila armáda ……..,od východu armáda --------- Připojilo se k nám znovu………..a stali jsme se tak opět samostatným státem - …………… . PS str.26,27

ANGLIČTINA - on-line dle rozvrhu na Teams

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU