Byl upraven rozvrh on-line výuky, podívejte se na Teams.

3.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK: Vyjmenovaná slova :  bydlet - obyvatel – byt, PS str.32, vyjmenovaná slova nově – str.10/1,3,4    PSANÍ: Písanka str.18

MATEMATIKA: Násobení a dělení číslem 6: Písemně Uč.str.36/7,8,   PS str.24

PRVOUKA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-5 (nakopírovaný list), PS str.19, slovíčka

4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Magikem č.2 – PS str.28,  Vyjmenovaná slova po m : Vyjmenovaná slova nově – str.29,38,   PS str.30

MATEMATIKA: Písemné dělení:  Uč.str.39/ 3. a 4. sloupeček, dodělat v PS str.19 GEOMETRIE: Rýsování kolmic a rovnoběžek: PS str.40

PŘÍRODOVĚDA: ON-LINE

VLASTIVĚDA: ON-LINE

ANGLIČTINA: Test 1-8 (nakopírovaný list), Lekce 9: Otázka Have you got ….? (Máš……..? Krátká odpověď: Yes, I have. (Ano, mám.)

                             No, I haven’t. ( Ne,nemám.)  , PS str.20

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK:  Opakování s Fipíkem č.1 v PS str.22, Opakování s Fipíkem č.2 v PS str.29

MATEMATIKA: Porovnávání čísel do 1 000 000:  Uč.str.31/4 – růžový sloupeček,str.32/10 – zelený sloupeček, PS str.15

GEOMETRIE: Čtverec a obdélník: PS str.47/1,2

PŘÍRODOVĚDA:Měsíc – dokončení: PS str.16/ úkol puzzle – vypočítej, cv.10,  Střídání dne a noci, časové jednotky:  Zápis – Doplň časové údaje: Doba jednoho otočení Země kolem své osy - . Doba oběhu Měsíce kolem Země - .Doba oběhu Země okolo Slunce -. Střídání ročních období:Zápis -  Doplň data: jarní rovnodennost -,letní slunovrat – podzimní rovnodennost -, zimní slunovrat -

VLASTIVĚDA: Test – Novověk (Uč.str.25 -  nakopírovaný list ), PS str.25 – dokončit,                          

Druhá světová válka: Zápis – Události před vypuknutím II. sv.války: V ČSR se stal novým prezidentem …….. . V Německu vznikla nacistická strana v čele s …….. . V roce 1938 byla v Mnichově podepsána dohoda o předání ……………. .  15.3.1939 byl zbytek naší země …… , naše země dostala jméno ……….. .  

ANGLIČTINA - on-line středa 11.-11.30, čtvrtek 12-12.30, vyzvednout ve středu do 10.30, samostatatně opakovací test - odevzdejte v pátek do 12 hodin ve škole

Copyright © Základní a mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace. MAPA WEBU